• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Collective Learning as a Success Factor

We are English teachers at Söderslättsgymnasiet and have been working intensively for four years on a unique project that involves collective learning to support successful school development based on scientific research. We constantly strive to develop our profession and practical theory (Handal & Lauvås, 2000). During all our workplace planning…

Läs vidare

Mindfulness – Forskningsprojekt på Fågelbäck

Våra trivselenkäter visade för två år sedan att det inte rådde studiero och att elever upplevde stress för skolarbetet. Som ett led i detta arbete infördes mobilfria lektioner, samt ett utvecklingsarbete kring en gemensam struktur på lektioner. Dessa förändringar medförde att studieron förbättrades betydligt, men fortfarande upplevde en del elever…

Läs vidare

När man hittar en guldgruva… 

Under ett par års tid har vi på Liljeborgsskolan jobbat med något verkligt positivt. Studi.se är en digital tjänst som tillhandahåller animerade ämnesfilmer med tillhörande frågor i quiz. Styrkan hos Studi ligger främst i ett multimodlat tilltal som fungerar för högstadieungdomar och ett lättillgängligt format som passar och uppskattas av…

Läs vidare

Fritidshemmets studiedag

Måndagen den 4 november har fritidshemspersonalen i Trelleborgs kommun samlats för en gemensam studiedag med fokus på den pedagogiska lärmiljön utomhus. Fritidshemmet har under en längre tid haft inkluderande lärmiljö som ett utvecklingsområde och efter de verksamhetsbesök som fritidshemsutvecklarna genomförde under våren 2019 så framkom det att just den pedagogiska…

Läs vidare

Inskolning av en familj

Introduktion i förskolan Vem är det som ska inskolas? Det är precis lika viktigt att föräldrarna får en bra introduktion och att de känner sig trygga. Föräldrarnas känslor speglar sig hos barnen, trygga föräldrar ger trygga barn. Det är viktigt att ge både föräldrar och barn en tydlig, trygg och…

Läs vidare