• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Serious Escape Games i språkundervisning? Definitivt!

Idéen om “Serious Escape Games”/“Pedagogiska Escape Room” är tagen från underhållningsindustrins Escape Room där en grupp personer spärras in i ett rum och genomför olika uppdrag för att kunna komma ut. Idéen kan tillämpas i undervisningen genom att göra en del pedagogiska anpassningar. Elever löser olika problem i flera faser som påminner om “levels” i datorspel. Bara det rätta svaret kan ta eleverna till nästa fas/ level och summan av alla svar visar i slutändan vägen ut ur det symboliska rummet som utgörs av undervisningens övergripande mål.


Bild 1: Guigon, Gaëlle & Humeau, Jérémie & Vermeulen, Mathieu. (2018). A Model to Design Learning Escape Games: SEGAM. 191-197.

Här följer två exempel på hur man kan arbeta med SEG i undervisningen både analogt och digitalt.

Ett analogt exempel:

Övergripande mål:

 • att utveckla språkliga färdigheter i modersmål och kunskaper om landet där modersmålet talas

Delmål:

 • att utveckla lässtrategier med fokus på närläsning
 • att använda läsförståelse och samarbetsförmåga för att lösa problem
 • att använda ämnesrelaterade begrepp i rätt sammanhang
 • att återberätta/skriva en egen faktatext 

Arbetsgång:

Eeverna delas in i grupper (s.k. hemgrupper). Närläsning, eleverna läser tyst en faktatext. Extra stöd för läsförståelse finns tillgängligt: ordlista, bilder, korta filmklipp. Handlingen diskuteras i hemgrupper, därefter följer gemensam diskussion i klassen  för att  bedöma om eleverna har förberetts för kommande läsförståelseuppgifter. Problem som ska lösas består av 10 frågor som besvaras i hemgrupper. Frågorna innehåller luckor som kompletteras med rätt ord (flervalsfrågor). Om elever väljer fel ord blir hela frågan fel och inget svar kommer att kunna ges. Eleverna behöver ledtrådar från svaret på första frågan för att kunna svara på resterande frågor. Rätt svar på varje fråga innebär en vinst – en bild och ett nyckelord. Dessa “vinster” används senare till att bygga en tankekarta. Eleverna stödjer varandra genom att diskutera flervalsfrågor/svaren. Tankekartan används för muntligt/skriftligt återberättande av texten. Efteråt gör eleven självbedömning med stöd av en bedömningsmatris. Arbetsområdet avslutas med en digital utvärdering i Google Formulär och har ett formativt syfte. Arbetet omfattar några arbetspass och anpassas av utifrån elevernas inlärningsförmåga, arbetstempo, m.m.

Ett digitalt exempel:

Övergripande mål:

 • att befästa kunskaper i målspråket och kunskaper om områden där språket används

Delmål:

 • att använda sin läsförståelse för att lösa problem
 • att repetera undervisningens innehåll om realia, ordkunskap och grammatik på ett lekfullt sätt
 • lustfyllt lärande genom kooperation och kommunikation

Förberedelser:

Använd till exempel google sites och google formulär för att skapa ett digitalt Escape Room. Varje level är ett eget google formulär där ett rätt svar ger ledtrådar till nästa level. Samtidigt som alla svar tillsammans ger ett lösenord eller en sista ledtråd för att komma ut ur det digitala Escape Room. 

De olika google formulär infogas på en google site. Här går det bra att bädda in bild, video eller andra interaktiva element till varje level eller en timer för att lägga till ett tidsperspektiv. De enskilda problem kan handla om realia, ordförråd, hör- och läsförståelse, gåtor, grammatiska moment och mycket mer. 

Arbetsgång:

Dela länken till Escape Room med eleverna som löser problemen i par eller mindre grupp. Var tydligt med hur mycket tid de har och vilka hjälpmedel de får använda.

Serious Escape Games (SEG) förstärker elevernas kunskaper och färdigheter samt även stärker eleverna i att göra medvetna val av vilka förmågor de använder beroende på problemet. Inlärning förstärks via konkreta aktiviteter och simulation (Guigon, Humeau, Vermeulen, 2018). På nätet nämns SEG i en del inrikes och utrikes pedagogiska artiklar. Utifrån de får man en tydlig bild av att både elever och lärare visar stort intresse för detta arbetssätt. Detta kan vi bekräfta utifrån egna erfarenheter i modersmålsundervisning och moderna språk. 

Slutsats: Serious Escape Games skapar ett lustfyllt lärande och är ett framgångsrikt språkutvecklande arbetssätt i inkluderande lärmiljöer. 

Källor:Guigon, Gaëlle & Humeau, Jérémie & Vermeulen, Mathieu. (2018). A Model to Design Learning Escape Games: SEGAM. 191-197.

Facebook gruppen “Escape the classroom”, Camilla Askebäck Diaz https://www.facebook.com/groups/280973475889003/

Kontaktuppgifter:

dagmara.dosz-nyberg@trelleborg.se
lena.eriksson2@trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.