• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Läsning är nyckeln till kunskap

Med sjunkande läsresultat överlag i klasserna på våra skolor var det ett faktum att det behövdes nya tag med läsningen. På studiedagen i januari drog vi igång med vår lässatsning som skulle pågå hela terminen. Ett inspirerande bokbord med lästips, en uppsjö av bokaktiviteter och bokutmaningar samt tips om hur vi ökar elevernas läskondis gjorde att vi kände oss redo att börja terminens satsning.

Läsutmaning -tipsLäskondis – tipsLäsaktiviteter – tips
Gå jorden runt (ett tillfälle el en sida/km runt jordklotet)parläsning varje morgon
“lässchema”
Äldre elever läser för yngre
Popcornsläsning/samla kulor (en kula/sida eller lästillfälle)upprepad läsningBokprat för varandra
Antal sidor elever vs lärareHur långt läser vi på 10 min? Mät varje dag under en vecka.Läsa tvillingbok
Bokryggsrace (rita av bokryggen med titel på väggen) hur långt har vi läst?Bokpratsbingo
Bokprat, ex. ZickZacks kortlek
Läscirkel
Fadderläsning, åk 1-2, åk 3-F, osv.
Bokbytardag
Tema utifrån en barnbok
Bokpåsar
Provsmakning – bokmeny

Lässatsning
Efter vår gemensamma uppstart på studiedagen var det dags att sätta sig årskursvis, Serresjö och Östra tillsammans. Allt för att delge varandra så många tips som möjligt. Uppgiften var då att i ett dokument skriva hur vi under våren skulle arbeta med läsning utifrån ökad motivation, läshastighet samt läsförståelse. Varje klass skulle upprätta en plan för våren där syfte/mål, aktivitet, tidsperiod och uppföljning/utvärdering skulle finnas med.

För åk 4 på Serresjö och Östra ser lässatsningen ut så här:

Syfte/målAktiviteterUppföljning/utvärdering
Ökad läsmotivationBokprat, skolbibliotekarieLegilexi
Läsutmaning; popcornläsning (en kärna/10 minuters läsning)H5 plus nonsensord
Ökad läshastighetHögläsningEnkät ”läsvanor” som besvarades av eleverna under ht-19 samt även en uppföljning vt-20
Högläsning med givna frågor till innehållet innan uppstart
Ökat ordförrådLäsläxa med läsaktiviteter
Utveckla förmågan att samtala kring läst textParläsning
Lärlag
Bokcirkelarbete – Balladen om en bruten näsa av Arne Svingen (se arbetsgång nedan)
Ökad läsförståelseBröderna Lejonhjärta – barnradion

Lärlag
Parallellt med läsutmaningar i varje klass har terminens lärlag på våra skolor haft ett läsfokus. Under terminen har vi/kommer vi i våra lärlag ha följande innehåll:

  • återkoppling kring läsprojekt: Var är vi nu? och presentation av högläsningsbok.
  • hur arbetar du idag kring högläsning?
  • hålla lässatsningsdokumentet levande: Utvärdera, komplettera/dokumentera. Hur går vi vidare?

Skolverkets modul i Lärportalen: Läsa och skriva i alla ämnen – Läsförståelse

Skolverkets modul i Lärportalen: Läsa och skriva i alla ämnen – Språkutvecklande arbetssätt

Vi passade på att boka in en föreläsning under våren med CSO – Lejla Mandzic med rubriken “Hur skapar vi en språkberikande och stöttande miljö?” Vikten av att även uppmärksamma och öva våra vardagsord blev tydligt för oss alla.

Teachmeet
Fredagens morgonmöten, där varje årskurs håller i ett kort teachmeet, har haft läsning som fokusområde. Vi har där fått ta del av högläsningstips, läsutmaningar, tvillingläsning, bokmenyer och boksamtalsupplägg, m m.

Balladen om en bruten näsa
Som bokcirkelbok har eleverna i åk 4 läst “Balladen om en bruten näsa” av Arne Svingen. En bok med ett innehåll som fångade eleverna. Varje vecka hade vi en tydlig och återkommande struktur över hur arbetet med boken skulle ske.

Ett kapitel per tillfälle:

  1. Läsa/lyssna på kapitlet, även som läsläxa
  2. Gemensamma frågor att diskutera/lyfta EPA
  3. Enskilt och i par svara på innehållsfrågor till texten på, mellan och bortom raderna.

Inspiration till upplägget fick vi från Kävlinge kommun.

Utvärdering
I slutet av terminen hoppas vi att våra elever går på sommarlov med en ökad läslust, ett ökat ordförråd och med ett ökat intresse för att samtala kring läst text.

Anna Janson och Jeanette Landgren

Kommentarer inaktiverade.