• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1, ett sätt att skapa trygghet och studiero

Inför skolstarten höstterminen 2019 förändrades förskoleklassens förutsättningar och den skulle bedrivas mellan 8.00-12.00 måndag till fredag. Vår rektor beslutade att en av förskoleklasslärarna i varje grupp skulle få möjlighet att möta och utmana fjorårets elever som nu börjat i åk 1, mellan 12.00–13.00 fyra dagar i veckan.

 Vi klurade ett tag på hur vi skulle använda tiden på bästa sätt för alla, både elever och pedagoger. Vi bestämde oss för att använda våra kompetenser på bästa sätt. Två lektionspass i veckan fokuserar vi på ämnet svenska och två lektionspass fokuserar vi på ämnet matematik.

Vi såg en tydlig vinst i detta samarbete redan från början i augusti. Eleverna kände en trygghet i att deras förskoleklasslärare kom in i klassrummet en stund varje eftermiddag. Det blev även en vinst för mottagande pedagog då det kunde föras diskussioner undervisningen, anpassningar och hur eleverna utvecklas. Vi har utnyttjat undervisningstimmen som vi har tillsammans på olika sätt under läsåret. Vi har provat att vara två pedagoger i klassrummet, vi har delat klasserna i halvklasser och vi har även delat upp eleverna i smågrupper beroende på behoven hos eleverna under en viss period. Just nu arbetar vi i mindre grupper där de elever som behöver en extra skjuts i sin läs och skrivinlärning eller matematiska inlärning får möjligheten att arbeta koncentrerat så de befäster sina kunskaper. Grupperna är föränderliga och utvärderas efterhand.

I läroplanen står det att eleven ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, det står även att vi ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och att vi ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Under dessa pass har vi fokuserat på detta genom att arbeta praktiskt vilket vi tycker är en viktig möjlighet med de yngre eleverna, så att alla elever har fått lära in efter sin förmåga. Vi har lekt, spelat olika spel utifrån de aktuella områden vi just då upptäckte och utmanades i, arbetat kooperativt och vi har samtalat mycket om att lösa uppgifter på olika vis men vilken lösningar håller i längden och vilket mattespråk använder vi.

Vinsterna vi kan se hittills med denna möjlighet att få arbeta nära förskoleklasslärarna är att elevernas trygghet har ökat. Det har varit för eleverna kända pedagoger som har arbetat tillsammans med klassläraren. Arbetssätten har till stor del varit kända för eleverna vilket även det har lett till att deras trygghet har ökat. Vi kan även se att, är eleverna trygga finns det en tendens att studieron ökar. Det är viktigt att samtala med eleverna vad studiero innebär för dem och att studiero kan se olika ut beroende på arbetsmetod och ämnet man arbetar med. En annan vinst har varit att vi lärare har haft en större möjlighet att tillsammans hjälpas åt att hitta individuella lösningar till enskilda elever som har behövt detta för att finna sin studiero. Förskolläraren har kunnat informera om vad de provat under förra läsåret och klassläraren har kunnat bolla sina funderingar för att ompröva eller hitta nya lösningar.

Vid terminens slut utvärderar vi tillsammans med eleverna, men även vi pedagoger sinsemellan vad som har varit bra, hur vi kan vi utveckla samarbetet och tillsammans  med eleverna ställer vi frågan: Hur skulle ni vilja arbeta?

Förskollärarna får en möjlighet att utvärdera jobbet de har gjort när eleverna gick i förskoleklassen. Var det rätt saker de försökte förmedla som eleverna har nytta av förste klass. Vi kan också hjälpa eleverna när vi har våra samtal genom att påminna dem att detta pratade vi ju om i förskoleklassen, vad sa vi då? Det är också så roligt när eleverna svarar något som läraren frågar och sedan tittar mot förskolläraren och liksom bekräftar, ser du detta kommer jag ihåg och det pratade vi ju om i förskoleklassen.

Vill ni veta mer? Kontakta gärna oss!

Ann-charlotte.billstein-kroon@skola.trelleborg.se, Karin.larsson3@skola.trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.