• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Mindfulness – Forskningsprojekt på Fågelbäck

Våra trivselenkäter visade för två år sedan att det inte rådde studiero och att elever upplevde stress för skolarbetet. Som ett led i detta arbete infördes mobilfria lektioner, samt ett utvecklingsarbete kring en gemensam struktur på lektioner. Dessa förändringar medförde att studieron förbättrades betydligt, men fortfarande upplevde en del elever stress över skolarbetet. 

Andrea Roos, rektor på skolan, sökte då kunskap och information om aktuell forskning 

inom området. Hon kom i kontakt med en forskningsstudie som vill undersöka om tio minuters daglig mindfulness, under tio veckor i skolan, har någon korrelation till upplevd minskad stress och oro hos eleverna. Studien genomförs av professor Per Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet. Studien omfattar i sin helhet ca 1000 barn och ungdomar, i årskurserna f-9. Av Fågelbäcksskolans sju klasser deltar fem i mindfulnessövningarna medan två klasser är kontrollgrupp. Även lärarna deltar i undersökningen. 

Syftet med undersökningen och mindfulnessövningarna är att se om metoden kan minska risken för ohälsa, öka livskvaliteten och förbättra skolprestationerna. Hypotesen är att mindfulness:

  • ska minska stress och öka lugn
  • ge bättre sömn
  • öka koncentrationen
  • förbättra inlärningen
  • öka självkänslan
  • utveckla förståelse, empati och medkänsla

Genomförande

Vi startade vårt projekt höstterminen 2019. 

Projektet inleddes under höstterminen med att alla lärare vi fem tillfällen utbildades under ledning av Per Sundquist till instruktörer. 

Professor Jan Sundquist håller i mindfulness för lärarna

Utbildningen har bestått av olika mindfulnessövningar, t.ex. andningsövningar och övningar i kroppsscanning, samt utbildning i att leda mindfulnessövningar. Lärarna gör även tio  minuter mindfulnessövningar på egen hand varje dag.

Vid höstterminens slut hölls föräldramöte där Per Sundquist presenterade projektet och föräldrarna fick ge sitt samtycke till deras barns deltagande i studien. 

Mindfulnessövningarna, under ledning av lärarna, startade i början av vårterminen. Fyra veckor in i projektet är eleverna väl förtrogna med övningarna. Några tankar från eleverna:

“Lugnande”

“Jag går ner i varv.”

“Jobbigt att sitta stilla.”

“Man blir skönt avslappnad, trött på ett positivt sätt.”

För att mäta effekten av övningarna fyller elever och lärare i enkäter före och efter genomförandet. För att mäta effekterna på lång sikt kommer forskarna följa eleverna under flera år framöver.

Så, kommer mindfulness att öka våra resultat, genom att eleverna får minskad stress, förbättrad koncentration, bättre sömn o.s.v? Studien kommer att avsutas efter tio veckor, medan forskningsresultatet kommer först ett år senare, våren 2021. Vi ser med spänning fram emot detta!

//Mary Lazarevski & Lotta Andersson

Fågelbäcksskolan

Läs mer

https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/forsknings–och-kunskapsplattform-om-mindfulness/

Vill du veta mer, kontakta oss på mail:

mary.lazarevski@trelleborg.se

lotta.andersson2@trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.