• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Det är måndag morgon. Äntligen skola igen, tänker Elsa!

Ovan var en liten inblick via en beskrivning av fiktiva elever hur en del av en dag kan se ut på grundsärskolan på Västervångskolan och även något exempel på hur elevers olika förutsättningar kan kompenseras.


Grundsärskola-Hur fungerar det?

Vem blir erbjuden att läsa enligt grundsärskolans läroplan?

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs två saker: 

 1. Eleven har en utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning) eller en bestående hjärnskada.
 2. Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. (Obs! Här står inte: “eleven når ej målen för grundskolans kunskapskrav.”)

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Barnet kan antingen

 • gå i en grundsärskoleklass med andra elever som har liknande behov.
 • eller gå i en grundskoleklass och läsa efter grundsärskolans kursplaner.

Hur bedömer man om en elev har rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan?

Kommunen fattar beslut genom en skolformsutredning bestående av fyra fristående bedömningar:

 • pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå skolans kunskapskrav
 • medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 • social bedömning av sociala hinder för inlärning
 • psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

Vårdnadshavaren ansöker om särskola

När kommunen har en samlad bild av bedömningarna bestämmer vårdnadshavaren tillsammans med kommunen hur undervisningen ska se ut. Även om kommunen ger barnet rätt att gå i särskola, har man som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Grundsärskolan

https://lh6.googleusercontent.com/N6jFJA73A8KLV1ZYv_UqhncuNyyiDyYyhmYpUhJdk6kBbC-cv1G3pVOuqkUN5yWsT9oy7u8jHWKxRUKhqSRHLHUb4sMrG64He5eeieGSVZ88tK0UYdQCxbYhRo0gabtKjh5-MQJb

Grundsärskolan är en egen skolform och har en egen läroplan.

Denna läroplan är uppdelad i två delar. Som elev i grundsärskolan läser man antingen inriktning ämnen eller inriktning ämnesområden. 

Ämnen 

Ämnen innebär att eleven läser samma ämnen som i grundskolans läroplan förutom moderna språk. Centralt innehåll och kunskapskrav ser dock lite annorlunda ut.

Samtliga elever får kontinuerliga mål med bedömning. Betyg är frivilligt förutom slutbetyget som är obligatoriskt. Betygsskalan är E-A precis som i grundskolans läroplan. Eleven kan dock inte få betyget F.

Grundsärskola inriktning ämnen finns för åk 1-3 på Bäckaskolan samt för åk 4-9 på Västervångskolan.

Ämnesområden (Även kallad träningsskola) 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning kallad ämnesområden. Inriktningen ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar undervisningen fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

Betyg sätts inte. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

Grundsärskola inriktning ämnesområden finns för åk 1-6 på Bäckaskolan samt för åk 7-9 på Fågelbäckskolan.Gymnasiesärskolan

När en elev avslutar grundsärskolan med inriktning ämne kan eleven söka till

gymnasiesärskolans nationella program som finns i följande inriktningar:

Det finns även särskilda varianter av nationella program med tex idrottsinriktning eller finsnickeri.

Gymnasiesärskolans nationella program finns inte i Trelleborgs kommun. Närmsta ligger i Skurup och Malmö.

När en elev avslutar grundsärskolan med inriktning ämnesområde kan eleven söka till gymnasiesärskolans individuella program.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation.

Gymnasiesärskolans individuella program finns i Trelleborg på Bastionskolan. 

Vill ni veta mer får ni gärna hör av er till:

helen.svensson2@trelleborg.se

frida.nettrander@trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.