• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Hur påverkas vi av olika mediers informationsflöde?

Under vårterminen 2018 planerade och genomförde vi som arbetade med elever i åk 4-6 på Klagstorps skola ett tematiskt arbete som sträckte sig över en längre tid. Redan vid schemaläggning hade vi lärare en önskan om att få vara schemalagda parallellt för att ha möjligheten att arbeta tematiskt. Ett skäl var att vi som liten skola med endast en klass i varje årskurs ville sudda ut åldersgränserna och ge eleverna möjligheten att samarbeta och stärka de sociala relationerna samtidigt som kunskapsutvecklingen fick vara central.

https://lh4.googleusercontent.com/zAQlvk_IhrG4X6aDIMPAl3Wavgbpee22ICdH57CP0NqUXNf1PMblwmkbZ0_5caTShCHP9PpmztqYak6oHKt4_C7WWovLE_jMrV3iBq9TTGBiIMDyn6PK27t8Q-yFfFJLxO1LeqDo

I uppstarten av temaarbetet som fick arbetsnamnet Medier och opinion gjordes en pedagogisk planering. Arbetsområdet inbegrep våra demokratiska värderingar och olika samhällsstrukturer och hur medier på olika sätt påverkar den enskilda individen. Arbetet bedrevs utifrån ett källkritiskt perspektiv och eleverna fick i olika arbetsformer agera/granska/ta ställning i olika elevnära samhällsfrågor. De fick under arbetet också ta del av skillnader och likheter mellan medier som drivs utifrån ett public service perspektiv och medier som drivs kommersiellt. 

Av de medier som våra elever använder sig av är sociala medier den mest framträdande. Vi ville därför också lyfta fram vilka regler som gäller på olika plattformar och vad lagtexten säger. Med stöd av AV-Media hölls därför flera lektioner i netikett där eleverna fick diskutera olika case utifrån likabehandling samt hur vi utifrån budskap i text och bild tolkar våra medmänniskor och deras signaler. 

Sociala medier är för många av våra elever idag ett vardagligt inslag. Fördelarna med dagens teknik är många men alla är inte odelat positiva. Överläkaren i psykiatri och författaren Anders Hansen har under senaste året seglat upp som en populär debattör kring ämnet skärmtid. Han menar att disciplin kring användandet av t.ex. mobiltelefonen är viktigt för att hjärnan ska få tid till återhämtning. Fysisk aktivitet, sömn och sociala relationer är tre grundläggande behov hos alla människor. Att därför förstå bakgrunden till hur våra sociala medier fungerar, hur vi blir påverkade och hur vi påverkar varandra är därför några av våra viktiga uppgifter som utbildare av framtidens medborgare.

Låter det intressant och vill du veta mer, kontakta oss:

Gitte Svärd gitte.svard@trelleborg.se

Caroline Olsson caroline.olsson@trelleborg.se

För pedagogisk planering – sök Medier och opinion på Skolbanken.

Litteratur: Hansen, Anders

Kommentarer inaktiverade.