• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Fritidshemmets studiedag

Måndagen den 4 november har fritidshemspersonalen i Trelleborgs kommun samlats för en gemensam studiedag med fokus på den pedagogiska lärmiljön utomhus.

Fritidshemmet har under en längre tid haft inkluderande lärmiljö som ett utvecklingsområde och efter de verksamhetsbesök som fritidshemsutvecklarna genomförde under våren 2019 så framkom det att just den pedagogiska lärmiljön utomhus behövde utvecklas.

En grå förmiddag i november sjuder det av skratt och lek på Serresjös skolgård.

I styrdokumenten för fritidshemmet står det att;

“Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande”(Skolverket, Lgr11 kap 4).

För att skapa en studiedag som utgår från läroplanen och där alla var delaktiga fick varje fritidshem skriva en pedagogisk planering i den pedagogiska planeringsmallen som utvecklingsgruppen tagit fram.

Förmiddagen organiserades i tolv olika lekstationer där fritidshemspersonalen fick cirkulera och tillsammans leka sig igenom alla lekar.

De pedagogiska planeringarna av lekarna från studiedagen har dokumenterats i ett kompendium som alla fått ta del av.

Pedagogiska planeringar

Som avslutning på dagen fick alla skriva en exit-ticket som återkoppling på dagens innehåll.

Här är ett utdrag av responsen:

“ Mycket trevlig dag, det bästa var att det gav ny energi och inspiration.”

“ Mycket varierande och lärorik dag.”

“ Trevligt upplägg, bra stämning, användbart direkt i elevgruppen”

“ Fokus på aktiviteter som medvetet arbetssätt kopplat till lekförmåga, trygghet och studiero”

Vill ni veta mera hör av er till:

malin.johansson@trelleborg.se

helena.grevendahl@trelleborg.se

johanna.hallberg@trelleborg.se

marie.lill@trelleborg.se

Fritidshemsutvecklarna i Trelleborgs kommun

.

Kommentarer inaktiverade.