• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Inskolning av en familj

Introduktion i förskolan

Vem är det som ska inskolas? Det är precis lika viktigt att föräldrarna får en bra introduktion och att de känner sig trygga. Föräldrarnas känslor speglar sig hos barnen, trygga föräldrar ger trygga barn. Det är viktigt att ge både föräldrar och barn en tydlig, trygg och bra introduktion. För många är det första mötet med förskolans värld. Vi behöver göra mötet positivt och tydligt och framför allt behöver föräldrarna veta vad som möter dem.

I mitt arbetslag lutar vi oss mot forskning kring anknytning. Hur viktigt det är att barnen får en trygg och bra anknytning och introduktion i förskolan. Forskning säger att för att en anknytning ska kunna utvecklas är det vissa saker som krävs: tid, engagemang samt kontinuitet i kontakt med personen. Forskningen visar vidare att barnet behöver ha sin förälder närvarande under inskolningen efter som det är föräldern som är tryggheten och den behöver vara nära när en relation ska utvecklas till pedagogen. Pedagogen behöver vara aktiv i att uppmuntra barnet i att utveckla en nära relation och detta behöver stödjas av föräldern. Alltså är det viktigt att vi lär känna och skapar relationer med föräldrarna.

En av förutsättningarna för att en anknytning ska kunna ske är att det får ta tid. Det skyndas ofta fram och detta påverkar hur anknytning blir samt hur relationen till föräldrarna blir. Föräldrarna behöver vara med under inskolningen för att de är barnens trygga punkt. De visar sina barn att det är ok att vara hos oss, att det är roligt och de kan tillsammans utforska avdelningen och verksamheten. Vi vill att föräldrarna är med och är delaktiga under verksamhetens olika delar. Föräldrarna blir på så vis förebilder för sina barn och visar att det är roligt att vara på förskolan. Det byggs samtidigt upp en relation samt gemenskap mellan barn/föräldrar och pedagoger.

Bildresultat för barn i förskolan
Källa: pixabay.com

Vi har i vårt arbetslag utvecklat en tydlig plan för inskolning. Det är en plan som vi hela tiden vidareutvecklar utifrån nya erfarenheter, forskning samt föräldrarnas utvärderingar. En av huvudpunkterna i denna är tydlig information till föräldrarna. De får reda på att vi jobbar med två veckors introduktion och att allt utgår ifrån barnet och dess behov. Det viktiga under introduktionen är inte att bli tränad på att lämnad utan att bli trygg med att vara hos oss. Vi ser till att boka in ett möte så att vi får träffa föräldrarna och får möjlighet att berätta om vår verksamhet och vi får en chans att börja lära känna dem. Vi informerar om rutinerna och om hur det går till vid middag, vila osv. Vi vill att föräldrarna ska få en chans att veta hur det går till hos oss på förskolan så att det ska gå lättare när de väl kommer till oss för inskolningen. Vi pratar med föräldrarna om vilka förväntningar vi har på dem samt frågar vad de har för förväntningar på oss.

Vi lämnar ett häfte till föräldrarna där vi skrivit ut information om vår verksamhet, hur vi jobbar samt hur en plan för introduktion ser ut. Vi har tagit ut lite information från boken ”Anknytning i förskolan”. Vi har valt att ta med lite information kring hur barn kan reagera på en introduktion så att föräldrarna kan vara lite förberedda på detta. Vi är noga med att varje barn och familj får en mentor, en person som ska ha hand om introduktionen. Forskning visar att det bästa för barnet är om det är en pedagog som barnet ska knyta an till och som lär känna barnet närmre.

Bildresultat för barn som leker i förskolan
Källa: pxhere.com

Vi förbereder föräldrarna så mycket som vi kan så att de på inskolningen är förberedda på vad som väntar dem. Vi vill att de ska veta vilka förväntningar vi har på dem och hur vi tillsammans gör det bästa för deras barn. Anknytningspersonen/mentorn kommer att försöka närma sig försiktigt de första dagarna och bli mer och mer bekant med barnet. Det är viktigt att närma sig barnet och bli bekant för barnet men att inte gå fram för snabbt. Vi vill att det ska bli en trygg och bra relation. Det är bra för föräldrarna att vara med under olika delar av verksamheten för att se hur vi jobbar och vad vi gör under dagarna tillsammans med deras barn. Det är lättare att diskutera barnens trivsel när föräldrarna har varit delaktiga i inskolningen och de vet hur vår verksamhet ser ut.

Vårt råd till alla är: förbered era föräldrar inför introduktionen. Våga låta föräldrarna ta del av er verksamhet, lär känna dem och låt dem lära känna er samt hela er verksamhet. Skapa goda relationer med hela familjen och framför allt; våga prata med föräldrarna. Gör de något som ni upplever är mindre bra för inskolningen, våga då säga något till dem. Det är vi som har erfarenhet och utbildning inom detta område.

Källor:

Broberg, Malin, Hagström, Birte & Broberg, Anders (2012) Anknytning i förskolan vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Författarna och Natur & Kultur.

Vill ni veta mer? Kontakta mig på: petra.johansson@trelleborg.se

Förskollärare Högalids förskola

Kommentarer inaktiverade.