• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Bokprat med en twist?!

Vem av er har någon gång haft svårigheter med att motivera eleverna att läsa så att de kan utvecklas i sin läsning? Det har vi nog alla någon gång och jag funderade mycket på hur jag skulle göra för att nå bättre resultat.

Barbro Westlund uttrycker i boken Att undervisa i läsförståelse (2009) ”Läraren ska väcka läsengagemang och motivation hos sina elever, så att de både läser för att lära sig och för att få upplevelser genom läsning.” (s. 10) och med dalande resultat vad gällde läslust och läsförståelse så funderade jag på hur jag skulle göra för att vända detta.

Resultatet blev ett spel som döptes till Bokpratsspelsbingo efter förslag från eleverna.

Förberedelser

Varje elev fick vars ett litet skrivhäfte som döptes till Bokboken, för det var ju en bok som skulle handla om böcker! I Bokbokens första uppslag klistrades Bokpratsspelsbingoschemat in. Det såg ut som bilden ovan. Varje elev valde sedan en skönlitterär bok som de tyckte passade dem. I läxa hade de sedan att läsa i boken 20 minuter varje dag. Hemma, efter varje läxlässtund svarade de muntligt på frågor till just den veckan. Varje vecka, se bild, var det särskilda frågor som skulle besvaras. De hade läxan från fredag till fredag och på torsdagen när de gjorde sin läsläxa skulle de även skriva ner svaren på frågorna i sin Bokbok så att de var väl förberedda när de kom till skolan på fredagen. Alltså, från fredag vecka 36 till fredag vecka 37 besvarade eleverna frågorna till vecka 37, se ovan. På fredagen skulle både boken de läste, och Bokboken vara med. Jag, som pedagog, läste också och gjorde uppgiften till fredagen.

Genomförandet

Klassrummet möblerades om så att alla kunde sitta vid ett ovalt stort bort för att alla skulle kunna se alla. Taklamporna dimmades ner och det tändes några ljus. Elev eller lärare började med att visa upp sin bok för de andra och tala om bokens titel och författare. Därefter slog eleven/läraren en sexsidig tärning. Om tärningen landade på till exempel två läste eleven frågan som var till vecka 37 och som hen förberett: ”Var utspelar sig boken? Varför tror du/vet du det?” och läste upp sitt svar som skrivits ner i Bokboken. Sedan fick de andra eleverna ställa frågor om det var något som var oklart eller om det var något de undrade över kring boken. Därefter gick turen över till nästa person. Om eleven gjort sin läxa dvs skrivit svaren i Bokboken, fick eleven ett kryss av läraren i den ruta som motsvarade den fråga som hen fått på tärningen så i detta exempel i ruta 2 till vecka 37.

När alla elever redovisat sin bok och sina svar från Bokboken fick eleverna och läraren i tur och ordning hålla upp boken så att alla kunde se framsidan samt berätta om man rekommenderade boken eller inte med motivering.

Målet var att få ett kryss varje vecka, men minst 11 av 14 kryss skulle varje elev ha när julen nalkades.

Elevernas intresse för att läsa skönlitteratur ökade markant samt att deras svar utvecklades från att ha varit ganska torftiga till att bli mer utvecklade. De tyckte även att det var ett kul sätt att arbeta med läsförståelse. Boken de läste kunde även anpassas efter varje elevs förmåga och utmaningsnivå i och med att alla läste olika och på så vis blir arbetssättet inkluderande eftersom alla kan delta på sin nivå. Ett gott betyg från elever måste vara när de ofta önskar att få arbeta med detta igen eller att äldre elever som jag inte längre undervisar fortfarande kan relatera till när vi arbetade med detta, hur kul det var och vilken bra bok de läste då.

Bokpratsspelsbingon har även utvecklats genom att eleverna har fått skriva frågor till en ny bokpratsspelsbingoplan, fast som då går att spela/genomföra på olika genrer, men mer om det en annan gång.

Hur jobbar du för att öka läslusten och läsförståelsen i din grupp?

Vill du veta mer så kontakta johanna.clausson@trelleborg.se

Kommentarer inaktiverade.