• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

En bild säger mer än 1000 stereotypiska ord – pedagogiskt material om könsnormer i bildspråket

För att eleverna ska utveckla sin medie- och kommunikationskunnighet, MIK, och sin digitala kompetens så behöver de träna sig i att analysera, förstå och problematisera det de möter i medier och på nätet. Staetns medieråd är en myndighet med uppdrag att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

 

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material från Statens medieråd som fokuserar på bilder och genus. Våra ungdomar omges av bilder som formar hur vi förhåller oss till könsnormer och stereotyper. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor:

  • Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?
  • Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?
  • Hur kan vi arbeta för att de visuella normerna ska bli mer inkluderande?

Könsnormer i bildspråket-materialet är ett gediget material och innehåller allt du behöver för att sätta igång med detsamma: lärarhandledningar, diskussionsfrågor, färdiga presentationer och begreppslistor samt praktiska övningar att utföra i klassrummet. Totalt finns det sex olika delar i materialet:

     

Alla bilderna ovan är hämtade från materialet och är länkar till de olika delarna i Könsnormer i bildspråket-materialet.

Nedan visas Skolverkets exempel på hur det går att granska reklam normkritiskt i undervisningen.

 

Mer från Statens medieråd

MIK i utveckling – om syftet med att arbeta systematiskt med MIK i undervisningen.

Att utveckla MIK-utbildningen i undervisningen

Köp! Köp! Köp! – om reklamens påverkan

#mikförmig – ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

No hate – Statens medieråds material för arbete med nätetik och nätvett

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *