• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Språkprojektet till Trelleborg – Studi.se

Trelleborg ingår numera tillsammans med 55 andra kommuner i Språkprojektet. Det är ett forskningsbaserat projekt som syftar till att:

  • Ge elever chans att lära sig på sitt starkaste språk
  • Ge lärare stöd att hantera flerspråkiga klasser
  • Ge studiehandledare insyn i det gemensamma lärandet
  • Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet

I Trelleborgs kommun riktar sig projektet till eleverna i årskurserna 7-9. Språkprojektet arbetar för ett auditivt och visuellt lärande utifrån LGR11 och målen i årskurs 9. 

För alla elever – med språk som redskap

Studi.se får eleverna tillgång till korta animerade informationsfilmer med tillhörande quiz. Filmerna behandlar ämnesområden inom matematik, de naturorienterade ämnena, svenska och de samhällskunskapsorienterade ämnena, med kommande filmer i engelska och teknik. Filmerna kan användas både som ett komplement till ordinarie undervisning eller som en integrerad del av den, beroende på lärarens upplägg. Filmerna är översatta i tal och text till arabiska, tigrinska, somaliska, dari och engelska. Inom kort kommer även översättningar till thailändska, farsi och spanska. Till många av filmerna finns begreppslistor med förklaringar på svenska varav många är översatta till engelska.

Studi.se utgår från att kunskaps- och språkutveckling sker parallellt och är ett effektivt digitalt redskap för att skapa ett inkluderande undervisningssätt när vi har elever med olika språk och språknivå. Naturligtvis är detta ett användbart verktyg för elever med annat modersmål än svenska för att kunna ta till sig ett ämnesinnehåll. Eleven kan själv ändra uppspelningshastighet, talat språk samt textspråk. Här finns stor möjlighet till progression och individuella anpassningar. För modersmålslärare och studiehandledare innebär filmerna en möjlighet att anknyta till språkinlärning och klassens ordinarie undervisning.    

Filmerna är användbara även för elever med svenska som modersmål som repetition efter lärarens genomgång eller läsning av texter. Dessutom kan filmen  ge ytterligare dimension på ämnet.Att eleven själv kan reglera uppspelningshastighet och språk ger möjligheter till individualisering; En elev som upplever tempot som långsamt kan höja hastigheten och en elev som behöver utmaning kan lyssna på engelska.    

De självrättande quizen ger snabb feedback på om eleven har förstått. Användandet av quiz kan vara motiverande eftersom eleven samlar på sig poäng efter varje sedd film och godkänt quiz. Läraren kan även använda quizen som exit ticket.

Språkprojektet i Trelleborg

Den 11 september inleddes implementeringsprocessen i Trelleborg med en föreläsning av Språkprojektets Fredrik Cornmark. Inbjudna var speciallärare, modersmålslärare och introduktionsenheten. Framöver kommer även högstadieskolornas personal att erbjudas en kortare genomgång av Studi.se.

I Trelleborg är det enkelt att använda Studi.se med eleverna: Elever och lärare loggar in med sina Google-konton. På Studi.se finns det möjligheter att arbeta med klasser och grupper, men det effektivaste sättet att arbeta är att läraren delar länken till filmen i Classroom genom att skapa en uppgift och lägga till länken där.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *