• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Jag skriver i dina ord – skrivtävling för gymnasiet

Photo by Julie Johnson on Unsplash

Nu är det dags för årets skrivtävling Jag skriver i dina ord. Tävlingen ger gymnasieeleverna möjlighet att utveckla sitt skrivande och vinna fina priser. Tävlingen går ut på att eleverna ska komponera en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext. Även i år har skolorna möjlighet att få ta del av kostnadsfria författarbesök för att inspirera och ge eleverna en ingång till litteraturen.

Bidraget ska bestå av en egen valfri typ av litterär text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Tänk kreativt! Eleverna inbjuds att ”leka och plocka isär texten du utgår ifrån, parodiera den, argumentera med den om du tycker att den är dålig – eller låta den inspirera dig till att skriva något helt eget och annorlunda.”

Bidraget ska vara skrivet på svenska och får vara max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Bidraget får vara skrivet av fler än en författare, men behandlas då som ett bidrag. Endast ett bidrag per deltagare.

Sista datum för inlämning är 24 februari 2019. Inlämningsförfarandet kommer att dyka på på webbplatsen senare i höst. Via tävlingen anordnas 70 kostnadsfria besök runt om i landet. Är du intresserad av ett besök på din skola? Läs mer här.

Till lärarna finns det handledningar att ladda ner här.

Jag skriver i dina ord – dystopi, utmaning och författarinspiration

Läs om Trelleborgsläraren Maria Glawes tankar om hur hon och hennes elever förra läsåret deltog med sina elever i Jag skriver i dina ord. De tog hjälp av blogg, Hangouts, högläsning och mer för att få ut så mycket som möjligt av Camilla Stens författarbesök. Att använda digitala verktyg och texter ser Glawe som ett sätt att anknyta till elevernas livsvärldar. Glawe ger tre tips på hur vi kan arbeta med litteratur i klassrummet:

”– Skapa möjligheter för en utmanande läsgemenskap med fokus på innehållet där alla vill och kan vara medskapande. Eftersom eleverna utmanas att ”ta ut svängarna rejält” i samband med skrivtävlingen bör undervisningen och författarbesöket utformas i samma stil. Våga välja skönlitteratur som är lite svårare så eleverna får anstränga sig under läsningen. Erbjud samtidigt ett ramverk som stöd före, under och efter läsprocessen. Modellera (utan att styra för mycket) så eleverna får syn på hur läsningen utvecklar deras tänkande och leder till att de får syn på nya perspektiv. Låt eleverna läsa kritiskt, och ta ställning. Uppmuntra eleverna att ställa egna frågor och följ upp deras tankegångar för att fördjupa samtalen. Fastna inte i ”rätt” uppfattning-fällan utan låt kritiska frågor problematisera olika föreställningar. Läsförståelsen och läsupplevelsen fördjupas genom samarbete och lärarledda samtal.

– Skapa helhet genom att låta boken ingå i ett större sammanhang där innehållet är i fokus och kopplas till elevernas livsvärldar. Nyttja digitaliseringens möjligheter och använd olika typer av texter och verktyg. Nöj dig inte med att eleverna läser, skriver och samtalar om världen utan ge var och en möjlighet att också göra sin röst hörd och skapa/skriva fram en förändrad värld.

– Läs högt, men låt också eleverna läsa och reflektera på egen hand. Kommunicera dina förväntningar tydligt, ge respons som stärker och hjälp eleverna med strategier att förstå, hålla fokus och vara uthålliga.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *