• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

LegiLexi i Trelleborg – verktyg för att utveckla läsförmågan

Boken Lära barn att läsa delades ut efter föreläsningen och den finns att ladda ner gratis som e-bok på hemsidan.

Förra veckan fick Trelleborgs kommun besök av Sofia Norén, verksamhetschef på stiftelsen LegiLexi. Inbjudna var lärare, speciallärare samt specialpedagoger från olika skolor i kommunen. Norén presenterade testverkyget som mäter och kartlägger främst lågstadieelevers läsförmåga.

LegiLexi har samarbetat med svenska läsforskare och utvecklat ett kvalitetssäkrat och heltäckande testverktyg bestående av nio olika läsfärdighetstester. Via dessa kartläggs elevens individuella läsförmåga och utveckling över tid. Testerna visar även klassens/gruppens sammansättning och utveckling. Resultaten på testerna redovisas med diagram och dessutom sammanställs en individuell elevanalys och rekommendationer för fortsatt lästräning.

Testerna kan göras både analogt och digitalt. För bästa resultat och effektivitet rekommenderas att använda de digitala testerna via LegiLexis webbportal www.legilexi.org. Portalen är plattformsoberoende men kräver en internetuppkoppling. Det finns även en app att ladda ner till iPad som dock kräver iOS10 eller nyare.

Testverktyget är lätt att använda, gratis och ger en tydlig bild av elevens läsförmåga. Det finns en övningsbank där du kan hitta övningar att tillgå efter testresultatens analys.

Läs mer om Legilexi.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *