• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Vilka regler gäller på den digitala skolgården?

Det här har en åk 4 i Trelleborgs kommun kommit överens om ska gälla på nätet.

Vid våra besök ute på skolorna sitter ofta fina, tydliga och informativa plakat på väggarna om klassrumsregler och rastregler och matsalsregler. Det är dock bara på en skola, i ett klassrum, som vi förra läsåret såg regler för nätet…eller regler är fel ord: det rörde sig om en överenskommelse som alla elever signerat.

I enlighet med styrdokumenten ska eleverna lära sig att respektera andra människor, försöka förstå dem samt ta avstånd från kränkande handlingar – oavsett sammanhang. I LGR 11:s inledande kapitel formuleras det så här

”Skolans mål är att varje elev

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen…”

I de olika ämnenas kursplaner finns sedan mer specifika mål, t.ex.i samhällskunskap från åk 4 ska vi behandla hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. I svenska från åk 4 inkluderar det centrala innehållet ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Hur lär sig eleverna detta? Naturligtvis i undervisningen, genom film, böcker samt diskussioner, men även i det sociala samspelet i klassrummet, på skolgården – och på nätet. Elever idag gör sällan skillnad mellan IRL-umgänge och digitalt umgänge, så därför är det relevant att antingen diskutera generellt hållna regler som inkluderar nätet alternativt även skapa en poster för ”förhållningsregler på nätet”. Genom att lyfta denna diskussion i klassrummet har vi även något att ”falla tillbaka på” sedan när det eventuellt dyker upp en kränkningssituation. Då har eleverna tidigare själva fått uttrycka en åsikt om hur de vill ha det – men även höra andra säga sin.  Hur vill klassen att vi ska göra på nätet gällande det man skriver, fotograferar, delar och kommenterar? Hur kan vi stötta någon som har fått tråkiga kommentarer? Passa även på att diskutera säkerhet på nätet. Vem kan vi vända oss till om vi ser något som känns fel eller är elakt? 

Mobilförbud är ingen ursäkt att inte ta diskussionen

Idag råder ständig debatt om mobiltelefonförbud på skolorna. Det som inte alltid tas upp i diskussionerna är att frånvaron av mobiltelefoner i klassrum och på raster inte ”friskriver” en skola från att diskutera hur vi beter oss på nätet mot både våra kompisar och mot dem som vi inte är så förtjusta i. Det kanske är så att ett kränkande inlägg skrivs efter skoltid, men likväl påverkar det elevernas skolsituation. Dessutom har vi ju styrdokumentens mål att förhålla oss till.

Underlag för arbetet med överenskommelser på nätet

Säkerhet på nätet åk 1-3 lektioner från IIS.se

Säkerhet på nätet åk 4-6, lektioner från IIS.se

Säkerhet på nätet åk 7-9, lektioner från IIS.se

Nätvett 

Litteratur med tema sociala medier

Åldersgränser på sociala medier

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *