• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 18): Partiernas digitala marknadsföring

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Närvaro på sociala medier och opinionsbildning har blivit allt viktigare i valrörelsen och traditionella valaffischer på stan har inte längre samma genomslagskraft. Vilka partier är duktigast på att nå ut med sitt budskap? Eric Carlsson på Aftonbladet Labs har i en pedagogisk Twittertråd sammanställt statistik och delar av partiernas annonser utifrån den senaste månaden. Detta öppnar upp för en mängd intressanta frågor att diskutera med eleverna.

Kolla gärna på hans första bild som visar partiernas genomslag på Facebook och Instagram. Är det förvånande vilka partier som ligger i topp? Hur kan nystartade högerkonservativa partier som AFS och MED utan reell chans att komma över fyraprocentsspärren tillsammans SD ha ett sånt stort digitalt genomslag? Partierna bedriver lite förenklat uteslutande frågor kring migration. Betyder detta att svenskarna tycker att frågor kring migration är så viktiga? Eller betyder det att människor med migrationskritisk synvinkel helt enkelt interagerar mer på nätet kring sin hjärtefråga? Kolla tillsammans SIFO-mätningar och se om ni kan komma fram till någon slutsats.

Sen följer en genomgång av partiernas olika annonser på sociala medier, analysera gärna dem på samma sätt som valaffischerna. Begränsa gärna till dagens riksdagspartier. För att själva ta reda på vilka annonser partierna just nu kör på Facebook går man in på partiets sida och väljer Info och annonser i menyn till vänster. Glöm inte att stänga av eventuell aktiv adblocker, annars ser du inte annonserna!

UR har en kort film som går igenom bildanalys som är väl värd att titta på.

Enkel bildanalys

 1. Bilder kan betraktas i två nivåer, den denotativa och den konnotativa. Den denotativa, vad man ser i bilden (personer, miljö, tidpunkt och sammanhang) och den konnotativa, hur man tolkar bilden (vilka känslor som väcks och varför).
 2. Diskutera syftet med bilden? Vilket är budskapet och vilken är målgruppen?
 3. Inventera:
  1. Vilka innehåller män respektive kvinnor?
  2. Vilka innehåller partiledare?
  3. Presenterar affischerna ett positivt eller negativt budskap?
  4. Vilka är i färg och vilka är i svartvitt?
  5. Vilka använder mycket text/typografi och vilka försöker förmedla ett i huvudsakligen bildmässigt budskap?
  6. Vilka samhällsfrågor tas upp i affischerna? Kan de komma på någon viktig som partierna inte har med? Är samhällsfrågorna representativa för partiet?

Intressant att ta upp i sammanhanget och en bra illustration över det politiska medieklimatet är historien med den enskilda miljöpartistens utspel i en debattartikel om parkeringsskatt vid köpcenter, något som sen dementerades av partiledningen. Titta gärna på detta exempel och diskutera varför de tror just den artikeln fick så stort genomslag? Varför det var just SD som använde den i sin egna reklam? Om det är ett schysst sätt att göra politisk reklam? Varför dementierna inte alls fick samma genomslag.

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Valåret i skolan på Pedagog Trelleborg

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

Valåret i skolan (del 5): Veckans URtips om demokrati

Valåret i skolan (del 6): Skräddarsydda budskap/dark ads

Valåret i skolan (del 7): Filterbubblor och ekokammare

Valåret i skolan (del 8): Valkompasser

Valåret i skolan (del 9): Riksdagen levererar – Demokrativerkstad, spel, serier och material

Valåret i skolan (del 10): Valskola 2018 + Varför rösta?

Valåret i skolan (del 11): Påverkan och vinklade budskap

Valåret i skolan (del 12): Delta i Nyhetsvärderaren valspecial!

Valåret i skolan (del 13): Veckans URtips: Har jag något val?

Valåret i skolan (del 14): Visualisera med datastory och ny partikompass

Valåret i skolan (del 15): Valaffischer

Valåret i skolan (del 16): Svenskarna och internet – Valspecial 2018

Valåret i skolan (del 17): Mediekompass lektionsmaterial och mediearkivet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *