• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Planering och utvärdering med IT-skyddsrond

Med etiketten ”Uppstart”  kommer vi att samla inlägg som på olika sätt berör arbetet före terminsstarten, t.ex. målsättning för arbete med digital teknik,  planering och struktur med fokus på digital teknik och MIK. Fokus är att visa digitala lösningar som underlättar en lärares arbete samt möjliggör en lyckad undervisning med digitala verktyg och medier. I detta inlägg kommer vi att ta upp digital målsättning och utvärdering, individuellt och för verksamheten.

Skärmdump av IT-skyddsronden

I våras var det säkert en hel del av oss som utvärderade elevernas och vårt eget digitala arbete, kanske för första gången. Frågan är då om målen för det digitala arbetet har formulerats och förmedlats? Om inte, så blir det svårare att utvärdera. Många är nog skolorna som har digitala mål i SKA-arbetet, men det är inte alltid det planeras för strukturer, rutiner och ansvar. 

Granska det digitala arbetet: IT-skyddsrond

Helena Kvarnsell, lärare i Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Teknik samt f.d. ämnesbloggare på Lärarnas Riksförbund, har för Lärarnas Riksförbunds räkning tagit fram en IT-skyddsrond som kan (bör?) genomföras samtidigt med den vanliga skyddsronden. Det är bra att det digitala får extra fokus till en början, så att den med tiden blir en självklarhet. Skyddsrondens innehåll är uppdelat i fyra områden: 

 1. Fysisk IT-arbetsmiljö (hårdvara såsom projektorer, datorer och datorvagnar m.m.)
 2. Psykosocial, digital arbetsmiljö (fortbildning, kompetens och support m.m.)
 3. Att arbeta med den digitala arbetsmiljön (det systematiska arbetsmiljöarbetet)
 4. Pedagogisk och administrativ digital arbetsmiljö (digitala läromedel och plattformar)

Dessa områden har sedan brutits ner i ett antal specifika frågor som ska begrundas, undersökas, besvaras och bevakas. Prata med er rektor eller fackliga ombud om ni anser att dessa frågor behöver lyftas.

Ni kan läsa mer om LR:s IT-skyddsrond här samt läsa Kvarnsells beskrivning av tillvägagångssättet vid en digital skyddsrond här.

Planera det digitala arbetet

Innehållet och strukturen i ovanstående digitala skyddsrond kan även användas när vi i verksamheten planerar för hur vi ska använda digitala verktyg i det administrativa arbetet samt i undervisningen. Läs igenom frågorna i enkäten och tänk efter vad du själv kan påverka och använda. Ytterligare frågor att ställa till sig själv och diskutera med arbetslaget eller ämneskollegorna är:

 • Hur kan du använda digital teknik för att underlätta/utveckla det pedagogiska arbetet i klassrummet? 
 • Vad är digital kompetens? Vad innebär begreppet i ditt ämne? 
 • Hur ska eleverna bli digitalt kompetenta? Vad faller inom de olika ämnenas ram? Finns något som passar för ämnesövergripande arbete? För att hitta gemensamma beröringspunkter mellan ämnena kan ni med fördel utgå från vår sammanställning av det ämnenas centrala innehåll i förhållande till MIK-begreppets kunnigheter.
 • Hur får elever, vårdnadshavare och personal kännedom om/tillgång till/kunskap i digitala kompensatoriska digitala verktyg?
 • Hur kan du använda digital teknik för att underlätta det administrativa arbetet? 
 • Vilket stöd och vilken fortbildning önskar du framöver? Hur får du det?

 

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *