• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Nya skrivelser om jämställdhet i läroplanen

Från den förste juli började den reviderade läroplanen för grundskolan med nya och förstärkta skrivelser kring jämställdhet gälla. Ta gärna en stund och läs de nya skrivelserna.

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 154 kB)

Vi har nedan valt ut delar av de nya skrivelserna och kort kommenterat dessa.

Skolan har fått ett större ansvar för hur de organiserar utbildningen och hur dessa val bidrar till att forma elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Traditionella könsmönster ska inte längre motverkas utan ”Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med sammam möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet”. En tuffare skrivning.

 

 

 

 

 

 

Det lite ålderdomliga överföra har bytts ut till förmedla och förankra.

 

 

I det helt nya stycket förstärks skrivelserna om att eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

 

 

 

 

 

Alla som arbetar i skolan, det vill säga även lokalvårdare, vaktmästare, skolmatsalspersonal osv. har nu ett ansvar att bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet.

 

 

 

 

Avsnittet kring vad Läraren ska har stärkts med två punkter som handlar om att läraren ska diskutera och synliggöra könsmönster samt uppfattningar kring manligt och kvinnligt samt utforma sin undervisning så att eleverna möts och arbetar tillsammans.

 

 

 

 

 

 

Även rektor har fått detta utökade ansvaret:

 

 

 

 

 

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *