• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan – Samlade resurser

I slutet av vårterminen samlade vi resurser, material och uppslag kring valet och nu vid terminsstart kan det ju passa bra att sammanställa dessa.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i

förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

SOM-institutet som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet publicerar varje år en mängd intressant statistik kring Sverige och svenskars inställning i frågor kring samhälle, opinion och medier. Just nu pågår deras årliga seminarium och på deras Twitter-konto kan man följa en mängd spännande statistik som de lägger upp efter hand under dagen. Varför inte kolla igen deras olika grafer med klassen och se om ni hittar något som överraskar dom? Varför inte genomföra en klassundersökning med deras frågor och jämföra resultat?

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Nu har den gemensamma faktakollsidan Faktiskt.se lanserats (och inte en viss kopia med en annan toppdomän). Faktakollar från flera medier – Sveriges Radio, SVT, DN, SvD och KIT kommer att samlas på en gemensam sajt. Faktakollarna kommer att utarbetas av en metod framtagen av International Fact-Checking Network och torde kunna användas som en utgångspunkt för att delvis diskutera hur det sliras med sanningen och vem som gör det nu i valtider där mängden desinformation kan antas öka i olika sociala och traditionella medier. 

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

Det finns en uppsjö av pedagogiska filmer som förklarar hur man röstar, vad demokrati är och hur den svenska parlamentariska modellen fungerar. Vi listar ett antal här och hoppas att några kan vara användbara här i valtider.

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

I arbetet med det kommande valet, politiska partier och ideologier finns många begrepp att förhålla sig till som eleverna ska greppa, förstå och lära sig. Många lärares erfarenhet visar att eleverna lär sig nya begrepp bäst om de själva får vara med och förklara orden, istället för att läraren ger dem förklaringen. Dessutom är detta ett fantastiskt sätt att minska på förberedelsetiden inför lektionen. I detta inlägg ger vi förslag på språk- och kunskapsutvecklande sätt att tydliggöra och befästa begrepp i klassrummet.

Valåret i skolan (del 5): Veckans URtips om demokrati

Perspektiv på världen är en serie för gymnasiet producerad 2018. Avsnitten är 8 minuter långa och tar upp ämnen som makt, miljö, mänskliga rättigheter och konflikter.  Till varje avsnitt finns ett arbetsblad. 

Valåret i skolan (del 6): Skräddarsydda budskap/dark ads

I den andra delen av SRs serie Propagandamaskinen får vi stifta bekantskap med fenomenet dark ads, skräddarsydd riktad politisk reklam på sociala medier utifrån ens personliga bakgrund, åsikter osv. Kan detta förfarande vara problematiskt när det gäller politisk reklam, något som kommer öka inför årets val?

Valåret i skolan (del 7): Filterbubblor

I vårt tidigare inlägg Digitaliseringen av skolan: källkritik, sökkritik och algoritmer skrev vi om att källkritik innebär mer än bara att avgöra om det vi möter på nätet är sant eller inte. Det är också viktigt att bli medveten om den informationen man inte möter. Nätets algoritmer gör att vi ser mer av det som bekräftar vår världsbild, och mindre av det som utmanar den. Det är därför mycket relevant att fundera över hur ser ens egen filterbubbla eller ekokammare ut.

Valåret i skolan (del 8): Valkompasser

En relativ ny tjänst som brukar dyka upp inför val de senaste åren är tidningarnas och andra medieföretags valkompasser. Genom att svara på ett antal frågor och ibland också vikta hur viktiga de är för en får man ett resultat vilket parti som passar en bäst. Det finns självklart mycket att problematisera och diskutera kring dessa tjänster men de kan ju tjäna som en värdemätare kring vilket parti man lutar åt och också som en inventering av vilka olika frågor tidningarna och testmakarna finner viktiga i valrörelsen.

Valåret i skolan (del 9): Riksdagen levererar – Demokrativerkstad, spel, serier och material

Valåret i skolan (del 10): Valskola 2018 + Varför rösta?

Valåret i skolan (del 11): Påverkan och vinklade budskap

Valåret i skolan (del 12): Delta i Nyhetsvärderaren valspecial!

I ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren 2017 hjälpte tusentals elever och lärare runt om i Sverige till att ta framny kunskap om vilka nyheter som rör sig i ungas nyhetsflöden och hur trovärdiga de är. Resultaten visar att unga i första hand läser och delar trovärdiga “hårda” nyheter från etablerade medier. Nu lanseras fortsättningen, Nyhetsvärderaren valspecial. Här är syftet att undersöka ungdomars digitala nyhetsflöden veckan närmast före riksdagsvalet 2018. Varför inte ta och delta med dina elever i denna undersökning? Forskningen får hjälp och du och dina elever får en svårslagen inventering av deras mediekonsumtion och en tacksam ingång till att diskutera påverkan, sociala medier och källkritik, bland mycket annat.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *