• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Ett förändrat och försämrat internet? Eventuella konsekvenser av artikel 11 och 13 för skolan

Igår röstade Europaparlamentets utskott för juridiska frågor ja till att föra vidare bland annat artikel 13 och 11 vidare till beslut i plenum. Denna omröstning sker förmodligen i juli. Förslagen har fått hårt kritik från en mängd tunga universitet, utbildningsinstanser, nationalbibliotek och NGO:er som Human Rights Watch och Reportrar utan gränser.

Vad innebär då förslagen och vilka konsekvenser kan de få för vår verksamhet i skolan?

Artikel 11: Utökad upphovsrätt för nyhetsproducenter (av kritiker benämnd länkskatt, link tax)

Alla som använder utdrag (snippet, rubrik, kanske bild, och ett kort textstycke/ingress) av journalistiskt innehåll på nätet måste få en licens från utgivaren/producenten. Kommissionen vill med detta skapa inkomster till mediahusen som då kan kräva uttalade mål som Facebook, Google, Twitter och Pinterest på avgifter när deras användare länkar till något.

Konsekvenser: (tagna ur EU-parlamentarikern Julia Redas sammanställning):

 1. Det kommer förmodligen misslyckas: Detta är ett försök att på EU-nivå replikera liknande

  Ett vanligt utdrag

  lagstiftning som redan misslyckats i Tyskland och Spanien.

 2. En attack på på hyperlänken: Läsare behöver veta vad en länk innehåller och leder innan man klickar, de flesta sidor bifogar därför ett utdrag (snippet) som en del av länken. En begränsning av detta är också en begränsning av en av internets grundläggande funktionalitet.
 3. En begränsning av yttrandefriheten och tillgången till information: Regelverket kommer inte bara begränsa företag utan också individer som publicerar nyhetsutdrag, t.ex. bloggare. Regelverket kommer också skydda korta utdrag som t.ex. rena rubriker. Exempelvis en länk av det här slaget till Sydsvenskans artikel: Ökad skånsk oenighet kring skånska spår
 4. Ökning av fake news: Om det blir legalt snårigt eller kostsamt att länka (med utdrag) till trovärdiga nyheter finns det en risk att fake news, propaganda och disinformation blir mer synliga på sociala nätverk

  Den mindre tidningen Eskilstunakuriren mitt emellan jätten Aftonbladet

  då de inte lär ta betalt för länkandet.

 5. Det blir svårare för nyhetsrelaterade start-ups att etablera sig: Nya affärsmodeller, fakta-kollare och start-ups för med sig nya kostnader i form av länkskatten som lär vara hämmande för tillväxten på området.
 6. Nackdel för små nyhetsaktörer: Nyhetsaggregatorer såsom t.ex. Omni jämnar ut förutsättningarna för att även små nyhetsaktörer ska kunna nå ut.
 7. I konflikt med Bern-konventionen: Det internationella fördraget garanterar rätten att citera nyhetsartiklar och att skapa sammanfattningar.

Konsekvenser för skolan:

Om det kommer finnas några undantag för reglerna i utbildningsverksamhet vet jag inte men som förslaget ser ut nu kommer allt arbete kring MIK-relaterade förmågor bli mycket svårare om den digitala nyhetsinfrastrukturen förändras och hämmas. Det kommer förmodligen bli svårare att använda, länka till och jobba med nyheter i skolan. Det kommer bli svårare att omvärldsbevaka, så som vi gör i t.ex. den här bloggen, och det kollegiala lärandet och informationsutbytet kommer försvåras. Det finns en risk för att mängden desinformation, propaganda och fake news ökar på dina och elevernas sociala medier, detta ställer nya och större krav på dig som lärare kring din och dina elevers källkritiska förmågor.

Artikel 13: Uppladdningsfilter (av kritiker benämnd censurmaskinen, censorship machine)

Internetplattformar som tillhandahåller stora mängder användaruppladdat material måste filtrera uppladdningar för att identifiera och förebygga publicerandet av upphovsrättsskyddat material. Kommissionen vill med detta stärka musikindustrins förhållande till Youtube och öka den ekonomiska förtjänsten för upphovsmän som är liten i förhållande till exempelvis Spotify.

Konsekvenser: (tagna ur EU-parlamentarikern Julia Redas sammanställning):

 1. Begränsning av yttrandefriheten: Uppladdningsfilter kan inte se skillnad på upphovsbrott och lagliga användningar så som parodier. Filter fungerar också ofta tekniskt dåligt. Lagligt innehåll kommer att tas bort.
 2. Fristående skapare kommer att hämmas: Plattformarna kommer få instruktioner av de stora kommersiella rättighetsinhavarna kring vilket material som ska tas bort. Detta kommer leda till att fristående skapares material också försvinner på grund av algoritmers feltolkningar. Detta har vi sett hända en mängd gånger på t.ex. Youtube som har ett automatiserat filter på plats. Att få sitt material återpublicerat är en tidsmässig och ekonomiskt kostsam process.
 3. Risk för övervakning: Förslaget innebär installation av mjukvara att likna vid övervakningsteknologi. På grund av höga utvecklingskostnader kommer troligen övervakningsteknologin outsourcas till ett antal amerikanska utvecklare som stärker sin position än mer och som ger dem direkt tillgång till alla EU-invånares nät-användande på en rad plattformar.
 4. Svårt för start-ups: Nya leverantörer av tjänster på internet kommer få svårt att etablera sig på grund av höga ekonomiska kostnader filter medför. Konkurrensen med de dominerande amerikanska IT-företagen snedvrids än mer.
 5. Oavsiktliga konsekvenser för nätaktörer: Projekt som till exempelvis Wikipedia behöver implementera filter även om de bara accepterar fria licenser. Tjänster som tillhandahåller fri programmeringskod likaså samt vetenskapliga artikelbaser.

Konsekvenser för skolan:

För elever och lärare kommer det troligtvis bli en begränsning av antal tjänster de kan hitta information och material från då mindre aktörer kanske kommer att stänga ner. Internet kan än mer komma att begränsas till vissa amerikanska stora aktörer och deras tjänster. Mängden tillgängligt material att använda på och från internet kommer begränsas. Det blir svårare för elever att publicera och sprida arbete de gjort i skolan som kanske ibland är lite svajiga ur upphovsrättsmässiga aspekter. Sveriges elever blir ur informationstillgänglighetssynpunkt än mer beroende av ett fåtal amerikanska aktörer. Tillgången av fri information, kod och forskning påverkas. Tjänster som låter användare ladda upp material kan komma bli avgiftsbelagda alternativt läggas ner så som t.ex Kahoot, Prezi osv.

Article 13 takes an unprecedented step towards the transformation of the Internet, from an open platform for sharing and innovation, into a tool for the automated surveillance and control of its users. (Ur ett upprop bland annat underskrivet av WWW:s skapare Tim Berners-Lee och Wikipediagrundaren Jimmy Wales)

Sammanfattningsvis kan sägas att om förslaget går igenom i plenum kommer ett nytt och annorlunda internet möta oss och våra elever i skolan. Vad det kommer innebära är inte säkert men vi kan räkna med att öppenheten och mängden tillgängliga tjänster radikalt kommer försämras.

En annan intressant fråga är hur Bonus presskopieavtalet som gör det möjligt för svenska lärare och elever att använda digitala förlagor i undervisningen kommer att påverkas?

Läs mer:

Gizmodo – The End of All That’s Good and Pure About the Internet

Julia Reda – EU copyright reform/expansion

Emanuel Karlsten – ”Applåderna var ett slags farväl till internet som vi känner det”

Emanuel Karlsten – Ny EU-lag kan förändra allt: ”En ödesfråga för internet”

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *