• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Unga anmäler hat och hot i sociala medier. Rapport + resurser

Pixabay CC0

Statens medieråd har genomfört två statistiska datainsamlingar under 2016 och 2017 bland ungdomar mellan 15 och 18 år om anmälningar av hat och hot på sociala medietjänster samt hur anmälningarna behandlas av de sociala medietjänsterna och polisen. I dagarna släpptes rapporten Ungas anmälningar av hat och hot i sociala medier.

Jag anser att rapportens huvudpunkter är som följer:

 • Andelen unga som har anmält hot och hat till sociala medietjänster har ökat sedan 2016. Då hade
  8 % anmält något riktat mot dem själva och 17 % något riktat mot en annan person. 2017 var
  motsvarande siffror 14 % respektive 19 %.
 • De vanligaste anmälningsorsakerna är ospecificerade hot och mobbning. Båda har minskat över tid, något som möjligen kan bero på förändrat språkbruk .
 • Sexism och sexuella trakasserier har en svag ökning. Andelen tjejer som anmäler har nästan fördubblats medan andelen killar i princip är identisk. 2017 kom således 83 % av anmälningarna från tjejer.
 • Anmälningar som uttryckligen gäller rasism är få och har inte ökat nämnvärt mellan de två undersökningarna. Än mer sällsynt är homo/transfobiska uttryck medan religiöst motiverade anmälningar och funkofobi är nästintill icke-existerande.
 • Hösten 2017 riktades en stor majoritet (87 %) av alla anmälningar till de sociala medietjänster där regelöverträdelserna skett. Endast 11 % av de unga som anmält har vänt sig till polisen. En rimlig förklaring kan vara att det rent praktiskt är betydligt enklare att anmäla något direkt på den plattform man befinner sig. En annan anledning kan vara att det är ett betydligt större steg att blanda in polisen, än att bara rapportera någon för en regelöverträdelse på plattformen.
 • Sett i proportion till hur många som faktiskt använder en tjänst, visar det sig att variationerna mellan de olika sociala medietjänsterna är små.
 • En fjärdedel av anmälningarna inte leder till någon åtgärd och att hälften av respondenterna inte vet vad
  anmälningen fått för resultat.
 • Anmälningar till polisen leder något oftare till åtgärder (än anmälningarna till de sociala medierna), och ökningen mellan 2016 och 2017 är marginell (en procentenhet)
 • Det konstateras avslutningsvis att det behövs fler studier på området.

 

Frågor att diskutera

 • Hur kan vi synliggöra och diskutera internetvanor med våra elever?
 • Hur diskuterar vi sociala medier med våra elever?
 • Hur gör vi det möjligt för eleverna att dela sina/andras upplevelser utan att känna sig utpekade?
 • Vilket språkbruk möter eleverna på internet? Vad är okej och vad är det inte?
 • Diskutera vad som är okej att skriva/göra på nätet. Vad är olagligt?
 • Hur ska eleverna göra om de blir utsatta eller ser någon bli utsatt på nätet?
 • Hur ger vi eleverna mod att säga ifrån? Vilka strategier finns att undkomma en otrevlig situation?
 • Hur kan läsning av skönlitteratur/att se filmer på temat bidraga till nya perspektiv och utökad förståelse?

Resurser

 • Läs hela rapporten Ungas anmälningar av hat och hot i sociala medier från Statens Medieråd.
 • Vi har  tidigare tipsat om två avsnitt av serien Justitia för gymnasiet som tar upp förtal på internet samt internettrakasserier.
 • Hur olaglig var min dick-pic? Film från SVT edit.
 • Livet i mobilen (på SLI) Uppgifter finns här.
 • Jag tror jag är lite kär i dig – en film om grooming. Läs mer i inlägget Grooming och sexuella övergrepp på nätet.
 • Mitt perspektiv: näthat (på SLI) Mitt perspektiv är en filmserie för högstadiet och gymnasiet.  I filmen behandlar ungdomar ämnet Näthat och berättar sina självupplevda historier. Lärarhandledning
 • IIS har lektioner i nätvett och säkerhet lämpade för högstadiet.
 • Ses offline? – Ett metodmaterial om unga, sex och internet är ett utmärkt med fokus på ungas sexualitet och internet med bra övningar och metoder för att nå fruktsamma diskussioner. Viss förkunskap kring ungas internetvana är bra men är inget som krävs. Materialet är uppbyggt kring fyra lektioner med tillhörande filmer som går att hitta på Youtube.

 • Statens medieråds Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online är ett elev- och lärarmaterial för högstadiet och gymnasiet. Materialet innehåller praktiska övningar och lektionsupplägg och handlar om allt från bilder, upphovsrätt, internetsäkerhet, hat och mobbning till sex och porr på internet.

 • No Hate i skolan från Statens medieråd är ett metodmaterial som du kan jobba med i klassrummet. Materialet innehåller fem övningar för högstadiet och gymnasiet. De är kopplade till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag och består av en lärar- och en elevdel.
 • Duckface/Stoneface – om mediebruk, bilder & könsnormer är en lärarhandledning som baseras på rapporten ”Duckface/Stoneface” och tar bland annat upp frågan om hur ungas syn på sig själva och andra påverkas av bildkommunikationen i sociala medier.

 • Hat på nätet – Vad får du inte skriva på nätet diskuteras juridiken kring näthat, det vill säga om hot, trakasserier och kränkningar på internet, vilka regler om ansvar som gäller för vad vi säger och skriver i sociala medier eller i andra internetsammanhang.”
 • Internetstiftelsens Unga och internet.  ”I guiden kommer vi att ta upp ett antal ganska vanliga scenarier som kan inträffa i stort sett var som helst. På skolan, i hemmet eller i kompiskretsen. Ofta är det kombinationen av de olika arenorna som gör det än mer delikat. Vi resonerar kring huruvida digital kommunikation och sociala medier kan vara ett bra komplement och stöd i vardagen med barn och unga. Har man inom den egna organisationen genomtänkta riktlinjer och/eller policys, och finns det en tanke kring var ens professionella ansvar tar slut och var privatlivet börjar?”
 • Statens medieråds digitala broschyr Inte okej är ett stöd till oss som vill motverka näthat. Här finns information, stöd och råd till alla barn och unga som vill motverka näthat, utsätts för näthat eller ser någon annan utsättas.
 • Statens medieråd har gjort affischen ”Är nätet ett laglöst land?” med bra diskussionspunkter.
 • Statens medieråd har även en poddserie Vad gäller juridiskt på nätet? Här finns även ett metodmaterial till serien.
 • Didaktorn – De destruktivt väluppfostrade barnen. En podd där Elza Dunkels diskuterar att lydiga barn löper större risk att utsättas för näthat och sexuella övergrepp på nätet.
 • Koll på nätet är ett webb-spel som handlar om kommunikation på sociala medier, näthat och nätmobbning, samt gromning. Verktyget består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex. Framförallt riktiad till unga med NPF men användbart även för andra. Lärarhandledning och mer om unga med NPF och nätet.
 • På Skolverkets lärportal finns modulen Säker användning av nätet med en del bra och en del mindre bra. Se dock gärna videoexempel från hur en klassrumsdiskussion kring dessa frågor kan se ut.

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *