• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Lite om den nya samtyckeslagen och skolan

Den 23:e maj klubbade riksdagen regeringens förslag på en ny samtyckeslag. Läs mer på SVT.

Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Lagförslaget har fått kritik från flera håll, bland annat från Lagrådet som menat att det är för otydligt. Där har regeringen gjort ett förtydligande om vad domstolen ska titta på.

Tillägget i lagtexten lyder: ”vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt”.

Detta är frågor som intresserar elever, ta chansen och använd lagändringen som utgångspunkt för att diskutera vad samtycke är och hur det kan uttryckas! 40 % av eleverna i Folkhälsomyndighetens undersökning har erfarenhet av sexuella handlingar utan samtycke, i den statistiken är tjejer och icke-binära överrepresenterade. Vi måste jobba med dessa frågor med framför allt pojkarna.

Fatta skriver viktigt och skarpt om samtycke och skolan:

Vad undersökningen också bekräftar är att sexualundervisningen i skolorna lämnar mycket att önska. Kunskap visar att det, framförallt bland killar, finns brister i förmågan att bedöma var gränsen går för sexuella övergrepp, skriver Folkhälsomyndigheten. Detta är ett samhällsproblem som måste åtgärdas. Då vi snart har en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning måste alla människor få möjlighet att lära sig vad samtycke innebär i praktiken: både för att förebygga övergrepp och för att personer som utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja ska kunna identifiera att det rör sig om övergrepp. Här bör skolan, i egenskap av normreproducerande institution som hela befolkningen kommer i kontakt med, spela en central roll. 

Läs gärna Fattas debattartikel om sex och samlevnad i skolan och diskutera den med dina elever.

Hur ska skolan bli bättre på det här? Hur kan vi hjälpa pojkar och flickor att förebygga övergrepp?

Frågor kring sex, samlevnad och relationer är viktiga och ligger under rektors ansvar att de jobbas med i skolan:

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

  • i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande områden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, (LGR 11 reviderade 2017)

Läs mer om skolans ansvar kring sex och samlevnad på Skolverket. Sex och samlevnad i grundskolans styrdokument och i gymnasiets.

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *