• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 11): Påverkan och vinklade budskap

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Tyck som jag är ett material från Statens Medieråd som tar upp sju olika metoder för att utöva påverkan. Dessa metoder är:

 • Skapa grupptryck genom att ge en känsla av att många tycker på ett visst sätt.
 • Utse en syndabock – ge någon/något skulden för något som den inte bär ansvar för.
 • Använda musik, bilder och snabba klipp för att förstärka en viss känsla.
 • Hänvisa till auktoriteter och trovärdiga källor.
 • Påstå att något är fakta, fastän det bara är en åsikt.
 • Överföring – koppla en negativ känsla från en sak till något annat, för att det andra också ska framstå som negativt (kan också göras för att framställa något på ett positivt sätt).
 • Inte ge en helhetsbild utan använda detaljer så att de stärker en viss tes.

Läraren kan ha förberett exempel till en eller ett par av dessa punkter först så att eleverna förstår vad som efterfrågas och menas. Läraren kan även visa Statens medieråds film Det nya hotet som uppvisar alla dessa metoder (se nedan). Statens medieråd har även gjort en tillhörande film som visar hur de använt metoder för att förstärka det vinklade budskapet i Det nya hotet.

 1. Nu är det dags för eleverna själva att leta efter bilder, texter eller filmer på nätet eller i tidningar som de tycker använder en av dessa metoder. De ska förklara och beskriva för sina klasskompisar varför de valt detta material. När eleverna har presenterat sina fynd för varandra så att alla förstår är det dags att gå vidare till arbetet med de politiska partiernas valprogram.
 2. Politik handlar ju om att påverka, så kan det vara så att de politiska svenska partierna använder någon eller till och med flera av de metoder eleverna precis har studerat?! Med alla sju påverkanssätten framför sig granskar nu eleverna partiernas valprogram eller hemsidor. Eleverna kan även granska lokala partiers inlägg på sociala medier eller i lokalpressen. Glöm inte att även titta på använda bilder och filmer.
 3. Eleverna kan själva skapa bilder/texter/filmer med vinklade budskap, politiska eller andra.

Länk till kopplingar till styrdokumenten. 

 

Valåret i skolan på PedagogTrelleborg

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

Valåret i skolan (del 5): Veckans URtips om demokrati

Valåret i skolan (del 6): Skräddarsydda budskap/dark ads

Valåret i skolan (del 7): Filterbubblor och ekokammare

Valåret i skolan (del 8): Valkompasser

Valåret i skolan (del 9): Riksdagen levererar – Demokrativerkstad, spel, serier och material

Valåret i skolan (del 10): Valskola 2018 + Varför rösta?

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *