• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Slutet är här – sista minuten-inspiration i undervisningen

Det mesta är rättat, betygen är nästan satta och de nationella proven är rättade men långt ifrån införda i de digitala systemen…undervisningsinspirationen och orken tryter: Vad ska eleverna göra nu då fram till lovet? Frukta inte, här kommer ett par förslag på digitala aktiviteter som gynnar elevernas digitala kompetens (t.ex. genom att de lär sig hantera digitala verktyg, granskar internetspråk eller använder digitala verktyg för att lära sig ämnesinnehåll) och som dessutom är lätta att genomföra.

Skapad i Canva. Photo by Neonbrand on Unsplash.

Alla ämnen
 • Låt eleverna skapa Kahoot genom att ställa frågor om undervisningens innehåll detta läsår. Spela sedan dessa Kahoot. Toppenrepetition! Gör en kahoot om sommaren för att visa hur det går till, eller låna denna https://play.kahoot.it/#/k/dd93d124-2c04-49fb-a62f-4894e4a4d778
 • Låt eleverna skapa begreppkort med begrepp från hela läsåret i Quizlet. Spela sedan individuellt eller med Quizlet live.
 • Utvärdera din undervisning med Google formulär. Du kan se både sammanfattning och enskilda svar.
 • Öva fingersättning på tangentbordet med Chromebook-appen Typing club eller på Elevspel.
 • Låt eleverna skapa en titelbild eller ett collage till ”Mitt läsår 17/18” som en utvärdering och summering av det gångna läsåret. Vad minns eleverna bäst? Vilka bilder passar? Uppgiften kan också vara framåtsyftande och vara ämnad att skapa en positiv sinnesbild av nästa läsår (dock svårare att visualisera). Läs mer om tematiska bilder/bilder samt text. Använd till exempel Canva eller PicCollage. Läs mer här på bloggen och på Digitala verktyg och svenska.
Språk
 • Summer Bucket list i Google Keep. Introducera detta verktyg på ett lekfullt sätt. Låt eleverna göra en avbockningsbar lista. De kan även spara en länk samt Klistra in en bild. Till hösten är sedan eleverna bekanta med detta användbara verktyg. Läs mer om allt du kan göra med Keep och se instruktionsfilmen i inlägget Google Keep vs post-it-lappsträsket och bokmärkeshärvan. 
Matematik
 • Programmera med Hour of code. De stegvisa instruktionerna gör att eleverna i par kan arbeta självständigt med programmeringen.
 • Gör utmaningar i datalogiskt tänkande på Bebras (databävern), uppgifter för alla åldrar
SO-ämnen
 • Spela Earth picker , antingen tillsammans på projektorn eller individuellt. Ni får se bilder från olika platser i världen och sedan klicka er fram på bilden. Spelet använder Google Street view som låter oss titta runt och gå vidare på gator, torg och t.o.m. över vatten. Resonera er fram genom att leta efter ledtrådar och koppla det ni ser till den kunskap om olika länder/världsdelar som ni har. När ni gissat var ni befinner dig klickar ni på kartan. Ni får då veta var bilden är tagen samt hur nära ni var i er gissning. Sedan kommer nästa bild. Hela tiden läggs era resultat ihop.
Svenska
 • Gör en internetspråkinventering – emojis och Kidish. Låt eleverna göra egna internetspråk-enkäter i Google formulär som andra elever eller vuxna besvarar. Granska sammanställningen där det förekommer olika former av diagram. Presentera resultaten i muntliga redovisningar eller tvärgrupper.
 • Frågesport initialleken – muntligt framträdande med frågesport. Kan göras med personer som ingått i undervisningsstoffet eller andra kändisar. Använd Google presentationer.
 • Bilden och pratbubblan. Sätt dit en pratbubbla i en bild och ange vad som ska stå. Situation, syfte och mottagare. Använd ett bildredigeringsprogram eller -app.
 •  #micropoesi på tema sommar, avslutning, kunskap eller vila. #micropoetry är en hashtag på Twitter med dikter på max 140 tecken. Vad är Twitter? Vad är en hashtag och varför används de? Eleverna skriver korta dikter och kanske publicerar klassen dem på skolans Twitter-konto.
 • Lyssna på podcast och sammanfatta/återberätta/recensera. Poddar att lyssna på är t.ex. novellklubben (9-13 år), Creepypodden (7-9, gymnasiet), SRpoddpaket (9-13år) och SRpoddpaket ( 3-8 år)

Skapad i Canva

För er som vill arbeta utan digitala verktyg, så rekommenderar vi Fredrik Sandströms En samling minilektioner 2018 och 2017.

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *