• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Niceguzz – Konst, fotografi, vandalism och terror

Saga Berlin har under artistnamnet Niceguzz porträtterat stora delar av den svenska hip hop-eliten men har kanske i mainstream-media mest blivit känd för att ha omvandlat/vandaliserat Personnebadet i Stockholm till ett konstverk för att senare bli en av Akilovs offer vid terrorattacken på Drottninggatan. Konstverket kallades Uppfinn nått eller dö och idéerna bakom det beskrivs här.

 

 

 

 

 

 

 

Med utgångspunkt både ur Personnebadet och hennes fotoografi finns en mängd intressanta och relevanta frågor att diskutera utifrån grundskolans bildämnes centrala innehåll:

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Några uppslag

 • Diskutera den klassiska frågan om konst kontra vandalisering? Vem avgör om det är konst?
 • Lyckas hon med sin vision som beskrivs ovan? Kan man betrakta klotter som ett naturporträtt?
 • Låt eleverna titta på hennes porträttbilder på hennes sida? Vad känner de inför bilderna? Tycker de om dem?
 • På en fråga i Nöjesguidens intervju med henne säger hon att en tacksam person att fotografera är ”En människa med normbrytande egenskaper, som typ inte ens själv inser hur mycket den har det.” Vad menar hon med det?
 • I ett medborgarförslag kring att återställa konstverket skriver undertecknarna: Den offentliga platsen, gator, parker och torg, är demokratins viktigaste arena. Här har vi medborgare yttrandefrihet och mötesfrihet, medborgerliga rättigheter. Uppfinn nått eller dö i Västertorps utomhusbad ställer frågor om dessa rättigheter. Vad är vi som medborgare, och vad är vår stat? Vem har rätt till den offentliga platsen? Vem kan uttrycka sig var, hur?
  • Vad menar de? Kan man dra paralleller kring demokrati och yttrandefrihet till verket?
  • Diskussionen kring vem och vilka som har rätt att utsmycka/besudla det offentliga rummet är intressant. Varför accepterar vi reklamtavlor men i mindre grad klotter?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *