• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 9): Riksdagen levererar – Demokrativerkstad, spel, serier och material

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

 

By Ankara [CC BY-SA 3.0] from Wikimedia Commons

Riksdagsval i undervisningen

Sveriges riksdag har materialet Riksdagsval i undervisningen, lämpat för högstadiet och gymnasiet. Här finns även en historik över hur Sveriges demokratiska utveckling har tett sig, med start i att det kungliga enväldet avskaffades 1809, folkskolereformen 1842, kvinnlig rösträtt 1921 och yttrandefrihetsgrundlagen som kom 1991. Utifrån denna tidslinje kan eleverna sedan diskutera vilka beslut som de anser vara extra viktiga för demokratin och om de ser någon fråga som är extra viktig för demokratin just nu.

Bland materialet som Sveriges riksdag erbjuder finns även tecknade serier med Eva och Adam för de yngre om hur man kan påverka politiska beslut och om demokrati.  För de yngsta eleverna finns den tecknade Från A till ön om riksdagen och demokrati.

Allt skolmaterial som Sveriges riksdag erbjuder finns att beställa och ladda ner här. 

Ett nytt skolmaterial för gymnasiet om demokratins genombrott, utveckling och framtid är på väg att ta form och går att beställa kostnadsfritt i mitten av juni.

Demokrativerkstaden – riksdagsdebatt i klassrummet

Demokrativerkstaden är ett spel från Sveriges riksdag, en klassrumsversion för de som inte har möjlighet att besöka riksdagens ”riktiga” Demokrativerkstad. Det är ett spel som läraren kan genomföra i klassrummet med elever på högstadiet och gymnasiet. Spelet är anpassat för 15–30 personer och tar cirka 1,5 timmar att genomföra. Här finns allt material som behövs för att genomföra spelet i klassrummet, även en lärarhandledning.

Hur är det att vara ledamot i Sveriges riksdag, och hur går det till när riksdagen fattar beslut? Demokrativerkstaden är ett spel som bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. För en dag intar eleverna rollen som ledamöter i riksdagen.

På ett utmanande och underhållande sätt diskuterar eleverna likt riksdagsledamöter olika frågor och med hjälp av en presentation vägleder läraren eleverna i spelets olika steg. I presentationen finns bilder, filmer och dagordningar som för spelet framåt.

Rixdax – bli riksdagsledamot för en dag

Riksdagen har även ett eget spel, Rixdax, där eleverna blir riksdagsledamot och får lära sig om utskottsarbete, propositioner och motioner samt får ta ställning i olika dilemman. All text i spelet går att få uppläst.

Spelet Rixdax leder till plenisalen.

 

Hur planerar staten inför ett val?

Sist i detta inlägg vill vi tipsa om något som inte kommer från Sveriges riksdag, men väl från svenska valmyndigheten. Svenska valmyndighetens kalender ger information om hur förberedelserna går till. Här finns även lättläst material om hur ett val går till samt information på andra språk (tyvärr ej lättläst version).

 

Valåret i skolan på PedagogTrelleborg

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

Valåret i skolan (del 5): Veckans URtips om demokrati

Valåret i skolan (del 6): Skräddarsydda budskap/dark ads

Valåret i skolan (del 7): Filterbubblor och ekokammare

Valåret i skolan (del 8): Valkompasser

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *