• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 7): Filterbubblor

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Bild skapad med Canva.

I vårt tidigare inlägg Digitaliseringen av skolan: källkritik, sökkritik och algoritmer skrev vi om att källkritik innebär mer än bara att avgöra om det vi möter på nätet är sant eller inte. Det är också viktigt att bli medveten om den informationen man inte möter. Nätets algoritmer gör att vi ser mer av det som bekräftar vår världsbild, och mindre av det som utmanar den. Det är därför mycket relevant att fundera över hur ser ens egen filterbubbla eller ekokammare ut. Jack Werner, journalist, författare och debattör som brinner för källkritik, sade igår i en intervju i Go’kväll på SVT 1 att det finns ”ingen källkritik utan självkritik”. Detta är en sund utgångspunkt, även om det, som Werner själv påpekade, låter ”oerhört fint och duktigt”.  

För de äldre eleverna – och även för oss lärare – kan det i valtider vara intressant att även följa debatten med tydlig struktur vad gäller olika partier och inriktningar. Filterbubblan.se och Ekokammaren.se är två digitala verktyg som kan användas i detta syfte. Att gå in på nedanstående sidor kan med fördel vara ett återkommande moment i undervisningen. Ekokammaren.se är baserad på Facebook-inlägg medan Filterbubblan.se består av Twitter-inlägg. Här kan alltså finnas tillfälle att jämföra språk och texttyp inom ramen för svenskämnet. 

Ekokammaren.se

Allt innehåll på Ekokammaren hämtas automatiskt från respektive Facebook-nyhetsflöde när du laddar sidan. Nyhetskällorna är kategoriserade och indelade i kolumner utifrån politisk ideologi eller agenda och är fristående från varandra. Ekokammaren sparar inget text- eller bildinnehåll av de publicerade nyheterna. Ekokammaren representerar eller ansvarar ej för det publicerade innehållet i respektive nyhetsflöde och modererar ej dess innehåll. Du kan även söka efter specifika ord. Du kan även ändra daturmfältet för att hitta äldre inlägg.

Du kan se vilka Facebook-sidor som visas i flödet. Du kan även själv lägga till en Facebook-sida om du vill.

Ekokammaren.se ger dig möjlighet att följa partiernas Facebook-flöden (egen skärmdump).

Ekokammaren – Riksdagsvalet 2018

Jämför våra riksdagspartiers Facebookflöden. Använd sökfältet nedan för att jämföra hur de olika partierna rapporterar kring samma ämne. Hur skiljer sig språk och bild åt? Vilka är partiernas fokusfrågor?

Filterbubblan.se

Filterbubblan.se är en tjänst som låter dig se hur olika debatten låter i de tre ideologiska filterbubblor som präglar svensk inrikespolitik, från vänster till höger. Varje bubbla består av ca 70 konton, utvalda av Twitters egen algoritm utifrån information om vilka konton som har följare som liknar varandra. Ett och samma konto kan därmed förekomma i mer än en bubbla. Det går att välja ett speciellt ämnesområde att granska, t.ex. skatter eller skola och utbildning. 

 

Att diskutera i undervisningen utifrån Ekokammaren.se och Filterbubblan.se
  • Vilka ämnen trendar, d.v.s. förekommer ofta? Är det samma ämnen i de olika blocken/partierna?
  • Vad är en vinklad nyhet? Vinklas nyheten olika beroende på avsändare? Hur märks detta?
  • Hur skiljer sig språket åt? Notera eventuellt användande av värdeladdade ord.
  • Används bilder? Gör en bildanalys av bildspråk och syfte.
  • Granska inläggen med källkritiskt perspektiv. Klicka på ett inlägg för att öppna det länkade inlägget. Anser du att respektive källa och information är trovärdig? Korrelerar informationen i olika inlägg och från avsändare från olika ”läger”?
  • Fundera över: Hur påverkas en läsare som endast tar del av en av dessa artiklar?

Frågorna ovan är inspirerade av Mikoteket, som har många intressanta och givande övningar om nätet och källkritik. 

 

Vidareläsning

Om Ekokammaren.se

Från sidan: ”Ekokammaren är ett ideellt samt politiskt och religiöst oberoende initiativ. Sidan har som syfte att synliggöra de ekokammare som kan skapas till följd av automatiskt individanpassade nyhetsflöden på sociala medier./…/Ekokammaren syftar inte till att ge en fullständig nyhetsbild av Sverige och omvärlden. Sidan presenterar endast publikt publicerade artiklar från utvalda källor på Facebook, och Ekokammaren uppmuntrar dig att fortsätta läsa såväl etablerade som utmanande, tryckta som digitala, nyhetskällor för att utveckla en mer nyanserad världsbild. Men glöm inte: läs alltid med ett källkritiskt tänkande – kraftigt vinklade och falska nyheter förekommer!”

Koncept, design & utveckling: Interaktiva rum, Inspiration: Blue Feed, Red Feed

Om Filterbubblan.se

Från sidan: ”Verktyget har utvecklats utifrån en idé av Per Grankvist, journalist och författare, i samarbete med Great Works, en digital innovationsbyrå. Målet med verktyget är att göra det enkelt för människor att se hur debatten förs i aktuella ämnen i skilda bubblor, för att öka medvetenheten om hur mycket våra filterbubblor påverkar vår syn på världen./…/Genom att skapa ett verktyg som synliggör hur stor skillnaden är mellan de olika filterbubblorna hoppas vi kunna engagera och berika allmänheten. Filterbubblorna.se är ett projekt helt i public service-anda, med visionen att bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.”

Ta dig tid att spräcka filterbubblan för eleverna

En artikel i tidningen Skolvärlden om en lärare som ägnar 5-6 minuter varje lektion till att prata om nyheter för att vidga elevernas perspektiv.

Forskare sticker hål på myten om filterbubblor

Annika Bergström, som är medieforskare och undersökningsledare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet konstaterar i en intervju att filterbubblor inte finns, och ifall de finns så är det inget nytt fenomen.

Filterbubblor och ekokammare under politiska val

Peter Dahlgren, doktorand i medieeffekter, skriver att filterbubblor tillskrivs större betydelse än de har, men att de kan ha förstärkande effekt på redan befintlig polarisering.

 

Valåret i skolan på PedagogTrelleborg

 

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

Valåret i skolan (del 5): Veckans URtips om demokrati

Valåret i skolan (del 6): Skräddarsydda budskap/dark ads

 

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *