• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Nyckelpigor och artificiell intelligens när hela Sverige forskar

BONUS: För att kunna ta fotografierna kommer klasserna att få ett litet makroobjektiv att sätta fast på en mobilkamera. Paketet som kommer på posten kommer även att innehålla information om nyckelpigor samt en lärarhandledning. Lärarhandledningen kommer även att finnas tillgänglig på ForskarFredags webbplats någon gång i maj. Lärarhandledningen innehåller allt som lärare behöver veta om experimentet och hur de ska genomföra det. Via en Facebook-grupp kommer skolklasserna att kunna ha direktkontakt med forskarna och andra klasser runtom i Sverige.

Preliminär tidsplan för Nyckelpigeförsöket 2018

26 april: anmälan öppnar
18 maj: anmälan stänger
Mitten av juni: Experiment-paket skickas ut till anmälda klasser. Paketet består av ett litet objektiv för mobiler, information om nyckelpigor och lärarhandledning
Juli–september: Fotografering av nyckelpigor i hela Sverige!
Mars 2019: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas till deltagande skolor

Photo by Jacob Sapp on Unsplash

AV-Medias lektionstips för ett ämnesövergripande tema baserat på Nyckelpigeförsöket 2018:

 • Följ exeperimentet och dela klassens egna bilder och reflektioner på Instagram och Twitter #nyckelpigeexperimentet
 • Gå igenom bildkomposition. Vilket format kommer bilden att laddas upp i?
 • Förklara hur det går till att ta ett foto och att föra över bilden från mobilen till en molntjänst.
 • Redigera fotona och skapa nya djur, t.ex. en turkos nyckelpiga.
 • Hur ser nyckelpigans liv ut? Rita och beskriv.
 • Förvandla fototuren till en exkursion som planeras och dokumenteras med ord och foton – eller varför inte med en film?!
 • Granska närmiljön och gör noteringar om i vilken natur nyckelpigan finns. Gör statistiska observationer.
 • Markera ut fynd/plats där fotografiet togs på en karta. Visa ”papperskartor” och hitta skolan på Google Earth. 
 • Skriv olika texter i kombination med bilderna: Instruerande text (hitta nyckelpiga, fota med mobil), beskrivande text (till bilderna) och faktatext (om nyckelpigor eller egenpåhittade djur). Skriv en berättande text om Den lilla nyckelpigan som inte vågade flyga. 
 • Gör en ”Instagramvägg” där utskrifter av gruppens foton sätts upp och passande text skrivs – diskutera Instagram eller andra sätt att dela bilder på nätet. Eventuellt kan foton och text läggas upp gemensamt på skolans Instagramkonto. Vad skriver man? Varför är bilden kvadratisk? Är det fint? Vad skär man bort på en bild för att få den så?
 • Kommunicera via Facebook med andra grupper i projektet. Ta tillfället i akt att prata om sociala medier och integritet.
 • Detta är ett forskarprojekt – vad innebär det? Vem forskar? Vad är en forskare? Vad kan man forska i?
 • Diskutera appen som används samt utveckling av AI – granska linsen/objektivets utseende och funktion. Även telefonen kan diskuteras. Utvärdera hur användarvänlig den är och om de saknar någon funktion.
 • Denna app har utvecklats med ett specifikt syfte. Vilken app skulle eleverna hitta på om de fick? Låt fantasin flöda…

 

Koppling till ämnenas kursplaner:

Bild 1-3

 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Redskap för bildframställning
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Biologi 1-3

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters
  livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas
  samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
  uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Geografi 1-3 

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och
  mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med
  som utan digitala verktyg.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel
  närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer
  och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Svenska 1-3

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
  och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl
  med som utan digitala verktyg.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och
  åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords
  nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom
  röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier

Teknik 1-3

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning,
  utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk.
  Några vanliga föremål som styrs av datorer.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur
  de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och
  använder olika tjänster via internet.

Bild 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och
  illustrationer till text.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
  färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering,
  filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Biologi 4-6

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
  förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
  rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel
  artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Geografi 4-6

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och
  tematiska kartor.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken
  används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om
  geografi.

Svenska 4-6

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
  och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
  såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och
  åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte,
  till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier
  och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika
  sammanhang.

Teknik 4-6

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag
  till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

 

Hör gärna av er till oss på AV-Media om ni anmäler er, så kan vi följa ert arbete och vara behjälpliga om önskemål finns.

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *