• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Nu har den gemensamma faktakollsidan Faktiskt.se lanserats (och inte en viss kopia med en annan toppdomän). Faktakollar från flera medier – Sveriges Radio, SVT, DN, SvD och KIT kommer att samlas på en gemensam sajt. Faktakollarna kommer att utarbetas av en metod framtagen av International Fact-Checking Network och torde kunna användas som en utgångspunkt för att delvis diskutera hur det sliras med sanningen och vem som gör det nu i valtider där mängden desinformation kan antas öka i olika sociala och traditionella medier. Ekot skriver om varför den här typen av faktakollar är viktigt:

En huvudanledning är att den digitala informationsrevolutionen lett till att antalet påståenden som når en vanlig medborgare varje dag fullkomligt exploderat. I sociala medier har avsändarna mångfaldigats och olika typer av innehåll blandas hej vilt. Såväl makthavare som särintressen kommunicerar direkt med allmänheten utan att faktakollas eller ifrågasättas av utbildade journalister.

Den här utvecklingen är positiv och demokratiskt vitaliserande på många sätt. Men vi vet att det finns avarter och krafter som i propagandistiska eller destabiliserande syften aktivt sprider falska eller manipulerande påståenden. Det är väl belagt att budskap från ett stort antal falska konton på plattformar som Facebook och Twitter nådde hundratals miljoner användare i samband med val i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Även i Sverige finns en rad exempel på påhittade eller förvanskade nyheter som fått stor spridning och påverkat samhällsdebatten. Flera myndigheter varnar inför valet den 9 september för att den typen av påverkansförsök kommer att öka jämfört med tidigare valrörelser.

De deltagande medieföretagens presentation av sin roll i projektet:

Sajten kan också tjäna som en ingång till att diskutera varför sådana här initiativ behövs. Hur mycket är det ok att slira på sanningen i politisk reklam? Hur kan man vinkla nyheter för att passa ens syfte? Kommer sidan fylla något behov, kommer faktakollarna spridas till de som behöver läsa dem?

Valåret i skolan på PedagogTrelleborg

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *