• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Digitaliseringens betydelse – mer än bara robotar

På bildningsförvaltningens Leda och driva-träff den 20 mars var de flesta överens om att det stora behållningen var Fredrik Löfgrens föreläsning. Fredrik Löfgren är robotutvecklare vid Linköpings universitet och var inbjuden för att prata om digitaliseringens betydelse i samhället idag. Han inleder med att berätta om sin egen erfarenhet av skolan och matematikundervisningen. Robotar och programmering var det som blev hans drivkraft när skolan inte riktigt kunda utmana honom på rätt sätt. Naturligtvis välkomnar Löfgren programmeringens och digitaliseringens intåg i skolan.

Det var en intressant presentation som tog upp hur digitaliseringen kan påverka demokratiseringsprocessen, arbetslivet, sociala kontakter och andra intressanta aspekter. Vad gäller arbetsmarknaden togs upp att vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år och vad detta kan komma att få för konsekvenser för oss. Löfgren diskuterade även robotiseringen och hur han arbetar med att utveckla robotar.  Föreläsningen innehöll både risker och möjligheter med digitaliseringen och du kan se föreläsningen i sin helhet nedan.

Löfgren tog också upp problematiken kring den information och de val som vi överlåter åt tekniken. Ponera till exempel att vi åker i en självstyrande bil som är på väg att krocka med en vägspärr. Är det programmerarna som ska göra valet om bilen ska väja och istället köra på någon eller om den ska fortsätta in i vägspärren – eller är det vi som köpare av bilen som ska fylla i någon slags formulär för vilka moraliska beslut vi vill ta? Detta är en av många intressanta diskussioner att ha i klassrummet gällande digitaliseringen.

På Moral Machine kan du själv ta ställning till hur du skulle välja i olika situationer – och dessutom hjälper du då till att samla in data till en studie i mänskliga värderingar vid dylika moraliska ställningstagande.  Läs mer om syftet med projektet här. Testa och se – det är svårare än du kanske tror att göra väl övervägda moraliska val.

 

Tips till undervisningen:

Gör testerna på Moral Machine och diskutera hur eleverna resonerar.

Hur kommer den digitala utvecklingen att bli? Delta i kommunens tävling Hemmet 2030. Stista anmälningsdag är den 20 april och information om tävlingen finns här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *