• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Visualisera mera med bildstöd

Skapad i Canva

Forskning visar att bildstöd i form av bilder, symboler och ikoner fungerar väl som stöttning för de elever som t.ex. behöver hjälp med struktur under deras skoldag i form av bildstödda strategier (t.ex. instruktioner och information) samt för att förtydliga svåra begrepp eller ord som eleverna möter i skolan. Bildstöd är naturligtvis användbart för alla elever och detta inlägg kommer att ta upp ett par användningsområden.

Symboler som stöd

Just nu är representanter för Centrala StödOrganisationen (CSO) i Trelleborg ute i skolverksamheten och presenterar symbolstödsprogrammet Widgit Online. Varje förskola och pedagog inom grundskolan i kommunen har nu fått tillgång till detta bildstödsprogram. Mer om forskning och CSO:s arbete kan du läsa om i ett kommande inlägg. Du kan även gå in på CSO-ikonen under Bildningsförvaltningen på FirstClass. 

Widgitsymboler med golfvokabulär är bra att ha om vi ska prata om Masterstävlingen.

Bild kompletterar text

Bildstöd i undervisningen är användbart på flera sätt, naturligtvis. Vi vet alla att associationer till bilder kan hjälpa oss att minnas bättre. Om läraren kompletterar sina texter/presentationer med bilder får eleverna något att ”hänga upp” sin fakta/kunskap på vilket ökar förståelsen, speciellt för elever som inte riktigt behärskar svenskan än för att stötta ordförrådet. För att testa läsförståelsen eller att eleven lärt sig ett stoff kan läraren sedan kan be eleven återge ett innehåll med hjälp av utvalda bilder.

Nya begrepp

Att komplettera nya begrepp är inte bara bra i språk, utan även när det gäller introduktion av nya begrepp i övriga ämnen. I Quizlet kan du skapa flashcards (inlärningskort) som kan kompletteras med både bild och ljud. Dela länken till korten i Classroom med eleverna så kan de träna på egen hand.

 

Tankekartor

Att göra tankekartor är för många elever ett smart sätt att sammanställa och gruppera information och begrepp. Nedan ser ni en enkel tankekarta med golfvokabulär, där begreppen kombineras med bilder. För att skapa denna tankekarta har jag använt appen Popplet. Jag skulle dock säga att tankekartor skapas snabbast med papper och penna…

Tankekarta i Popplet

Temainspiration

Bilder är också ett fantastiskt sätt att hjälpa fantasin. och därigenom associationsförmågan, på traven. Att skriva dikter och berättelser utifrån bilder är inget nytt i svenskundervisningen. En bild kombinerad med text kan med fördel användas för att presentera och representera ett tema/projekt. Bild/text kan hjälpa till för att skapa rätt stämning och känsla. En sådan bild kan skapas i Canva med riktigt goda resultat utan mycket arbete. Tycker du ändå att det verkar ambitiöst att använda datorn kan du istället skapa bilden snabbt i appen Piccollage på telefonen när du ändå väntar på att kaffet ska svalna. Inspiration till fler temabilder än bilderna i detta inlägg finner du hos Fredrik Sandström, som på sin blogg Digitala verktyg och svenska skriver att han gärna startar sina projekt med  en kombination av bild och text för att inspirera eleverna och slå an rätt ton.

Temabild skapad i Canva

teknik, historia och svenska by Ulrica Linde

Infografikpostrar

Canva kan även användas för att skapa informationsposters, där text kan struktureras tillsammans med ikoner för att skapa en tydligt grafisk layout. Denna kan sedan sättas upp i klassrummet eller länkas i Classroom. Här nedan kan du se ett exempel på en poster som informerar eleven om hur hen ska granska sin text före inlämning.

Innan du by Ulrica Linde

Instruktionsfilm för Canva hittar du här.

 

Uppdaterat 21/8-2018 med nedanstående litteratur och referenser kring visuellt/grafiskt stöd i undervisningen.
Grafiskt stöd vid begrepp och kommunikation

AKK (Alternativt och Kompletterande Kommunikation) som en del i en inkluderande undervisning, går det att läsa om på Specialpedagogiska myndighetens webbplats. SPSM skriver att bildstöd gynnar många elever. : https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/ar-bildstod-till-nytta-for-alla-elever/ (länk kontrollerad 2018-08-21).

ISAAC-Sverige följer den forskning som sker i Sverige och resten av världen http://www.isaac-sverige.se/forskning.html ( länk kontrollerad 2018-08-21)

Det jag har noterat när jag läst om grafiskt stöd i undervisningen i form av AKK är att anpassningarna ger positiva resultat och inte är hämmande. Det efterlyses dock mer forskning kring den pedagogiska aspekten, speciellt i samband med teknik. (Se t.ex. Heister Trygg, 2004, TAKK – Tecken som AKK).

Användandet av tankekartor, infografik-planscher samt bilder för att få igång fantasi och inspiration, utgår jag ifrån att det är ”beprövad erfarenhet” i många ämnen. På https://www.psychologytoday.com/us/blog/get-psyched/201207/learning-through-visuals står det att läsa att bilder gynnar minnet, både vad gäller att plocka fram och att minnas information.

Grafiskt stöd vid läsning

Följande källa refererar till ”a significant body of research” som visar att bilder spelar en positiv roll i att hjälpa läsaren förstå en text. https://digitalcommons.unl.edu/nebeducator/27/ (visad 2018-08-21).

Att bilder i sig inte enbart är en positiv komplement till den skrivna texten visar en studie genomförd av Eva Wennås Brante, som menar att bilder inte heller är ”entydigt positiva för lärande, oavsett dyslexi eller inte, när text presenteras tillsammans med bilder.” För att en bild ska vara stödjande måste bilden vara lätt att förstå. Dyslektikerna var den grupp som kunde tillgodogöra sig informationen i bilderna minst. Wennås Brante skriver även att elever måste tränas i strategier att möta multimodala texter. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/bilder-kan-stora-lasningen-for-dyslektiker (visad 2018-08-21)

 

 

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *