• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Drev på sociala medier – En case-studie i politisk påverkan på nätet

För någon dag sen påpekade någon för Linas Matkasse att deras annonser dök upp på tidningen Samhällsnytts (före detta Avpixlat) webbplats och valde då att blockera sina annonser där. Detta ledde då till tidningen skrev en upprörd artikel om förfarandet och samtidigt uppmanade sina läsare att ”tycka till om företagets förhållningssätt till yttrande- och pressfrihet”.

Detta ledde, som brukligt i vissa politiska kretsar på nätet, till att en mängd människor började lämna kritiska en-stjärne-recensioner på Linas Matkasses Facebook-sida. Innehållet i dessa handlar mest om att Linas Matkasse är emot yttrandefrihet och att de uppenbarligen styrs av vänsterextremister.

 

 

 

Några uppslag

Jag tror att det är tacksamt att använda sådana här dagsaktuella händelser i skolan att utgå från. Några uppslag som kanske kan inspirera:

 • Diskutera vad yttrande- och pressfrihet är och om Samhällsnytts kritik har någon bäring
 • Använd som exempel på hur ett drev kan fungera på nätet.
 • Diskutera om det här drevet kommer ha någon påverkan för företaget.
 • Känner ni till andra företag som tar etiska eller politiska ställningstagande?
 • Gå igenom de kritiska recensionerna och samla deras argument, hur resonerar dom? Hur svarar folk dem?
 • Undersök om de det finns fejkade recensioner (folk som recenserar dem utifrån deras produkter och inte explicit utifrån deras annonsstopp). Hur kan man avgöra det?
 • Vad betyder begrepp som PK och vänsterextrem som används som invektiv i recensionerna.
 • Hur skulle liknande drev kunna användas för att påverka i politiska frågor? Diskutera gärna utifrån vårt kommande svenska val.
 • Hur påverkar det företag (och konsumenter) att människor direkt kan kommunicera sin åsikt om företaget synligt på nätet?
 • Hur är tonen och språket i deras kritiska inlägg?
 • Går det att finna gemensamma nämnare bland de som lämnar kritiska kommentarer? Är dom med i liknande Facebook-grupper?
 • Är folk som lämnar kommentarer anonyma eller använder de sina riktiga namn och bilder?

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Relevant centralt innehåll

Samhällskunskap 7-9

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av
  samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller
  dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och
  grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier
  kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar
  ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga
  aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
  Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och
  skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på
  arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och
  huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade
  konflikter.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom
  ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Samhällskunskap 1b

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska
  ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Några av recensionerna på sidan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *