• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Är du faktaresistent lille vän?

Det finns en massa fakta vi aldrig kommer få kunskap om, men det som händer nu är ju inte det, utan det som händer nu är att det finns kunskap tillgänglig som vi människor i vissa situationer inte vill ta till oss. (Åsa Wikforss)

Goya – El sueño de la razón produce monstruos/ När förnuftet sover kommer monstren

Åsa Wikforss reder ut skillnaderna mellan fakta och kunskap och varför det är så farligt med faktaresistens i den lärorika och givande föreläsningen Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender. Föreläsningen kan varmt rekommenderas för alla som jobbar inom skolan och kommer möta och bemöta dessa frågor i en allt högre utsträckning:  ”När man tänker på framtiden så är är kunskap och det kritiska tänkandet helt avgörande idag.” Vi som på något sätt jobbar inom skolan behandlar ju frågan om kunskap, fakta och övertygelser hela tiden och i vårt polariserade medieklimat så blir frågan allt viktigare att reflektera över. I den reviderade läroplanen för grundskola och gymnasium som börjar gälla hösten 2018 är bitarna kring informationssökning och (digital) källkritik rejält förstärkta.

Läroplanerna är skrivna utifrån fyra aspekter av digital kompetens och under den tredje punkten Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt kan vi läsa följande:

Det moderna samhället präglas av en snabb förändringstakt och den digitala tekniken ger oss möjlighet att ta del av ett överflöd av information. Den här aspekten av digital kompetens handlar om att utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet. Detta omfattar bland annat att kunna sovra i ett stort informationsmaterial samt att ställa frågor och begränsa sökningarna för att få fram den information som eftersöks. Det handlar också om att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.

Källkritik är en del av ett kritiskt förhållningssätt och handlar bland annat om källornas avsändare och budskap. Det handlar också om att bedöma tillförlitlighet och aktualitet samt att identifiera om källan är beroende av andra källor. I en komplex
verklighet är det viktigt att jämföra olika källor med varandra. Ett kritiskt förhållningssätt handlar också om att förstå vilka möjligheter och risker som finns vid användning av informations- och kommunikationsteknik utifrån bland annat demokratiska,
juridiska och etiska aspekter. Ett ansvarsfullt förhållningssätt handlar bland annat om att självständigt ta ställning i olika frågor samt leva och verka i samhället med respekt för andra människor.

I Skolverkets korta skrift Få syn på digitaliseringen på grundskolenivån kan man läsa mer om hur tankarna gått kring detta.

Alla människor har känslobaserade psykologiska mekanismer som kommer i vägen för kunskap, vi tror att vissa saker är sanna för att de passar vår världsbild eller politiska åskådning. En annan bov i sammanhanget är desinformation, vilket är något som eskalerar allt mer i dagens snabba och hetsiga medieklimat. Skyddet mot detta är källkritikens grund: Har jag goda skäl att tro detta?

Det första man ska göra är om man ska motverka kunskapsresistens inte bara hos sig själv utan hos andra människor är att  försöka lugna ner samtalsnivån: tillit, förtroende, respekt krävs om man ska övertala någon. (Åsa Wikforss)

Är du orolig för att du är faktaresistent? Åsa presenterar ett enkelt sätt att testa om du är orolig. Ställ dig denna frågan:

Vad skulle få mig att ändra mig?

Är svaret ingenting, ja, då är du faktaresistent.

Se gärna detta korta klipp från Daily Show på samma tema eller lyssna mer på Åsa Wikforss i podden Lära för lärda.

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *