• Pedagog Trelleborg

   

  På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Prata mer film i skolan! Börja med enkla filmanalyser

Photo by Conner Murphy on Unsplash

Detta är en kort guide till olika frågor man kan ha som utgångspunkt när man pratar om och diskuterar en film man har sett i skolan. Meningen är att frågorna ska vara så generella att de ska gå att använda på alla typer av filmer  och vid olika åldersgrupper. Att prata om en film man har sett ger en djupare förståelse och ger utrymme för reflektion kring det filmen handlade om. Det övar också elevernas förmåga att se och tolka rörliga bilder de möter vilket i slutänden är en fråga om demokrati i vårt hektiska medieklimat där källkritik blir allt viktigare.

Dessa mer allmänt hållna frågor kan sen fyllas ut med mer film- och ämnesspecifika uppgifter och frågeställningar. Arbetsgången nedan är relativt grundläggande och man kan fylla ut själva analysen och göra den än mer fyllig om man så vill och diskutera den dramaturgiska modellen osv.

Svenska filminstitutet har en ytterst trevlig liten broschyr med elva enkla klassrumsövningar som kan ligga till grund för mer ingående filmanalys i klassrummet.

 

 1. Vilken är filmens huvudkaraktär?
  Den vi skulle kalla huvudpersonen, den vi identifierar oss mest med. Den som driver handlingen framåt och som utvecklas mest under filmens gång. På filmanalysspråk protagonist
 2. Vad händer i början, vilken är filmens frågeställning, filmen konflikt? Hur löses den fråga eller problem i slutet?
  Filmer består vanligtvis av tre delar: en början, en mitt och ett slut. I början presenteras filmens ”hur ska det gå fråga?” som får sitt svar eller upplösning i slutet. Fick det förälskade paret varandra? Räddade hjälten världen?
 3. Vad händer i mitten av filmen när väl frågan eller uppgiften är presenterad?
  Filmens huvudkraktär kommer stöta på ett antal olika hinder som står ivägen för att hen ska nå sitt mål. Vilka är dessa hinder?
 4. Vilken är filmens motkraft/skurk som försöker hindra huvudpersonen från att lyckas?
  Filmer har oftast en huvudmotståndare åt huvudpersonen, det som kallas för antagonist. Denna försöker hindra huvudpersonen från att lyckas nå sitt mål.
 5. Vilket budskap förmedlar filmen?
  I princip alla filmer förmedlar ett budskap. Någon sorts mening eller moral. Dett kallas i filmsammanhang för premiss och tjänar till att hålla ihop filmens röda tråd. Vad säger filmen om hur människor är eller beter sig? En films budskap kan t.ex. vara att vänner är viktigare än karriären, kärleken övervinner allt  eller att om man samarbetar så vinner alla på det.
 6. Diskutera om filmen klarar Bechdeltestet.
  Bechdeltestet (efter serietecknaren Alison Bechdel) är ett sätt för att se hur en film framställer kvinnor. För att passera testet måste den uppfylla tre kriterier:

  1. Ha minst två (namngivna) kvinnliga karaktärer
  2. som pratar med varandra
  3. om något annat än män.
Sammanfattningsvis
 1. Vilken är filmens huvudkaraktär (protagonisten)
 2. Vilken är filmens frågeställning/problem/konflikt? Hur slutar filmen, hur löses problemet?
 3. Vad händer i filmens mitt, vilka problem måste lösas?
 4. Vilken är filmens motkraft (antagonist)
 5. Vilket är filmens budskap?
 6. Klarar filmen Bechdeltestet?

Följ oss på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *