• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

3D ger nya dimensioner i skolarbetet – del 1

Kan digitala verktyg ge nya sätt att tänka och se på saker i skolan? Eleverna i år 4 och 5 på Östra skolan i Trelleborg skulle nog svara ja på den frågan, efter att ha arbetat med stabila och hållfasta konstruktioner på tekniken.  Eleverna har lärt sig om olika material och byggnadssätt. De har byggt fackverk med grillpinnar och skissat på broar som de sedan byggt med sugrör.

Den avslutande uppgiften utgick från ett problemlösningsorienterat arbetssätt. Eleverna fick i uppgift att hjälpa Lilla grisen i sagan De tre små grisarna att bygga ett stabilt hus. De skrev brev till Lilla grisen och ritade en skiss över huset. För att tydliggöra hur huset skulle se ut i verkligheten, så fick eleverna designa sina hus i 3D-programmet Tinkercad, som laddas ner från Chrome Webstore. AV-Media var på plats och höll i genomgången.

När eleverna arbetar med 3D-design lär de sig om geometriska former, perspektiv och vyer. Eleverna tog sig an 3D-design med stor entusiasm och satte genast igång att sätta ihop väggar till hus. De provade sig fram och hjälpte varandra och hittade nya spännande funktioner. Alla tyckte att det var spännande att se sitt hus växa fram och många började fundera på att huset kunde se annorlunda ut jämfört med skissen. Många hann även göra garage, pool eller anlägga en trädgård!

Alla eleverna tyckte det var en rolig lektion och många har fortsatt hemma och bygga både hus och andra föremål i programmet!

Från och med juli 2018 kommer i många ämnen nya punkter i det centrala innehållet gällande digitalisering. Arbetet med hållfasta konstruktioner och att rita 3D-objekt i Tinkercad uppfyller följande av de nya punkterna i det centrala innehållet för ämnet teknik och matematik:

  • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Positionssystemet för tal i decimalform.

Som avslutning ska ett par av husmodellerna skrivas ut med 3D-skrivare och filmas med timelapse-teknik.

Fortsätt följa bloggen och Instagram-konto avmedia_trelleborg för att se hur arbetet fortskrider!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *