• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Bokprat och läsning som social aktivitet

Att få barn och unga att läsa är något som vi nog alla kan hålla med om är viktigt. Inte bara för att utöka sina språkliga färdigheter, utan också för det sociala samspelet och möjligheten att sätta sig in i andras situationer. En klassisk del i bibliotekens läsfrämjande insatser är bokpraten, där bibliotekarier samlar ihop och läser några böcker som de kan berätta om på ett lättillgängligt sätt. Här är samarbetet med lärare en viktig del i att göra läskunniga elever till läsare, att locka fram en motivation och nyfikenhet hos eleverna till att veta mer om berättelserna och karaktärerna. Arbetet med de presenterade böckerna slutar inte vid bokpratets slut, utan kan fortsätta som en social aktivitet på många olika vis t.ex genom samtal och kreativa verkstäder. Vad som också bör kommas ihåg är att alla vi vuxna som befinner sig i barns närhet bör fungera som läsande förebilder genom att visa ett intresse för böckerna och de aktiviteter som sker kring dem. Att visa att vi faktiskt tycker det är kul med läsning och att det inte bara är nyttigt, även om det såklart väger tungt.

Nyligen publicerade Kultur Skåne/Region Skåne rapporten Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats (2017), där det går att läsa mer om just detta. Rapporten bygger på en studie av bokprat på folk- och skolbibliotek genomförd av Catarina Schmidt, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Här ges det en utförlig beskrivning, både teoretisk och praktisk, kring just bokprat. Konkreta exempel ges genom observationer av bokprat, samt tips och råd till lärare och bibliotekarier. Rapporten går att ladda ner gratis här.

 

Vill du få tips och inspiration, följ oss på Facebook:  Skolbibliotekarierna i Trelleborg

Vill du få boktips för 13 år och upp, följ oss på Instagram: @baraettkapiteltill

Skolbibliotekarierna i Trelleborg

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *