• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Det pratas om källkritik

Enligt debattartikeln Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik i DN från 3/2-2017, ansågs Facebook, enligt ungdomar mellan 16-25 år, under förra året vara en viktigare informationsplattform än vanliga medier. De sociala medierna erbjuder mängder av möjligheter att hitta information, men även sätt att kommunicera och förmedla. Den information som dyker upp i de sociala medierna kan komma från vem som helst, alla som har en åsikt kan förmedla den oavsett avsikt. DN skriver fortsatt i samma artikel att ” [n]är informationen filtreras genom sociala medier och sökmotorers algoritmer finns risken att man enbart möter information, sann eller falsk, som bekräftar och aldrig utmanar ens egen världsbild. Sociala medier har blivit arenor för dem som vill sprida falska nyheter och propaganda”.

För att kunna verka i ett demokratiskt samhälle ska elever ges möjligheter att utveckla förmågor för att klara detta skriver Skolverket. En viktig del är informationskunnigheten – där ingår bland annat att kritiskt värdera och analysera information man hittat men även kunna skapa information. Eleven måste även kunna ta reda på vem som delar informationen och vad avsändaren har för syfte (2017). Skolverket skriver på sin hemsida att ”[v]i vill uppmana rektorer, kommuner och ansvariga för fristående skolor att ge lärarna förutsättningar att utveckla sin kompetens och därmed förbättra undervisningen i källkritik” (2017).

Det finns många olika klassiska bilder med synvillor, är det en anka eller en hare, en bro eller ett skepp eller bilden nedanför. Ser du tre eller fyra stavar?

Kan båda vara rätt? Det beror på från vilket håll man ser på problemet.

Bilden visar att all information inte behöver vara felaktig och att det finns olika sätt att angripa ett problem. Att gå till källan är alltid viktigt, avsikten med informationen är a och o.

Källkritik är på tapeten och det skrivs just nu om ämnet i såväl dags- som kvällspress. Trelleborgs Allehandas debattartikel Gör källkritik till obligatoriskt ämne i grundskolan, från 8/2-2017, behandlade även den källkritik. Artikeln hänvisade till viss del till DNs redan nämnda artikel, men nämner också att ämnet till och med tas upp i Bamse, en serietidning för barn om världens starkaste björn. Ett rykte sprids om ett monster som finns i mörka skogen, men frågan är om det är sant och vem startade ryktet? Källkritik måste läras ut i relativt låg ålder, barn och unga måste lära sig att vara kritiska mot den information de får. Med det informationsklimat som råder krävs kunskap i att sålla bland all information man stöter på. Barn och unga måste lära sig att sortera, våga tvivla på information och kunna söka information på fler än ett sätt. TA skriver vidare ”Vi – Svensk Lokalmedia! – är ett nätverk av lokala mediehus som lever nära lokalsamhället, vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till skolans arbete med källkritik. Erbjuda studiebesök, föreläsningar och diskussioner som ankrar frågan nära eleverna i lokalsamhället.”

DN skriver att ”[f]örmågan till källkritik handlar i förlängningen om hela Sveriges säkerhet” och att källkritik bör finnas med på skolschemat. Olika undersökningar vilka är genomförda av bland annat skolverket och kartläggningar från statens medieråd visar att elever på högstadiet själva anser sig vara källkritiska på nätet och att undervisningen i ämnet ligger bra till, men eleverna uppvisar brister i förmågan att värdera källorna.  Samtidigt anser fyra av tio lärare att de behöver kompetensutveckling i ämnet. För att hjälpa pedagoger, men även bibliotekarier har skolverket startat en utbildning i källkritik på nätet och statens medieråd har tagit material för att lära ut källkritiskt tänkande.

Vad det gäller kunskap och utbildning inom källkritik så finns vi skolbibliotekarier att tillgå i Trelleborgs kommun. Vi arbetar med de kommunala grundskolorna och kommer gärna ut till skolorna och utbildar både elever som pedagoger i ämnet.

Länkar till ovanstående nämnda artiklar:

Trelleborgs allehanda

Dagens Nyheter, DN

Vill du få tips och inspiration, följ oss på Facebook:  Skolbibliotekarierna i Trelleborg

Vill du få boktips för 13 år och upp, följ oss på Instagram: @baraettkapiteltill

Skolbibliotekarierna i Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *