• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Ta bort skymmarna!

Förutom gemensamma samarbeten i klassrummen, eller på huvudbiblioteket arbetar vi skolbibliotekarier också med att utveckla och organisera skolbiblioteken. Vi har sedan starten arbetat mycket med att se över skolornas bokbestånd och har på vissa skolor gallrat och omorganiserat biblioteken. Gallra innebär att böcker som inte längre fyller en funktion i skolbiblioteket kastas. Vi förstår om det kan se brutalt ut när mängder av böcker samlas i högar för att kasseras, därför kan det vara läge att berätta lite om varför vi gör detta på skolorna. För oss är detta inte särskilt dramatiskt utan snarare en nödvändighet. Att slänga böcker kan väcka starka känslor och det kan kännas svårt.

Varför måste böckerna tas bort?

Den enklaste anledningen är att många böcker är skadade eller utslitna. Även faktaböcker som innehåller information som inte längre är aktuell, eller som rent av är direkt felaktig, är också självklar att ta bort. Inaktuella faktaböcker kommer inte att bli moderna igen. Även skönlitteratur blir föråldrad. Samma riktlinjer gäller här (skadade och utslitna exemplar ska slängas) vi vuxna behöver även jobba med vår nostalgi och samlarlust, minnen av bra böcker kommer tyvärr inte att få eleverna att läsa dem.

Är det bara nya böcker som ska finnas i biblioteket då?

Nej, det är det inte. Det finns en del äldre litteratur, både fakta- och skönlitteratur, som fungerar. Här kan vi inte gissa oss fram utan vi måste gå efter vad som faktiskt lånas eller vad som är användbart. I de allra flesta fall är äldre skönlitteratur inte intressant att bevara, därför måste den lämna plats åt nyare böcker. Översyn av skolbibliotekets bestånd bör ske kontinuerligt.

Varför kan inte de gamla böckerna förvaras på biblioteket, där finns ju plats!

Björn Ericsson beskriver detta så här i sin magisteruppsats: ”Material som inte används är viktigt att gallra för att det skymmer sikten och hindrar användarna från att hitta fram till det som intresserar dem. Stora samlingar upplevs mestadels vara något negativt och förmodligen ett resultat av bristande gallring.” (sid.29) Magisteruppsatsen heter ”Att ta bort skymmarna” och det är just det som är effekten av väl genomförd gallring. Aktuell litteratur måste synas och ska inte skymmas av utdaterade böcker som hindrar eleverna att hitta det som intresserar dem. Ungefär en fjärdedel av hyllan bör användas till att ställa upp böcker och exponera utvalda exemplar. Exponerade böcker gör det lättare att hitta och fungerar som intresseväckare.

Som vi redan nämnt kan det vara svårt att gallra. Tveka inte att använda oss som bollplank! Det går även bra att kontakta oss för att boka en översyn, då kommer vi ut till biblioteket och går igenom er skolas bokbestånd.

 

Vill du få tips och inspiration, följ oss på Facebook: Skolbibliotekarierna i Trelleborg

Vill du få boktips för 13 år och upp, följ oss på Instagram: @baraettkapiteltill

Skolbibliotekarierna i Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *