• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

En-till-en, än sen?

Under början av höstterminen detta år medverkade jag vid utdelningen av cirka 1800 Chromebooks till elever här i Trelleborg. Årets utdelning innebär att den första utdelningscykeln nu har snurrat hela varvet och i Trelleborgs kommunala skolor har nu alla elever från årskurs 4 till sista året på gymnasiet tillgång till en egen dator. Det har varit en fantastisk resa att följa med på och vi har fått träffa så många härliga, eller stolta om ni så vill, elever och lärare.

Med så många fler datorer upptäckte vi ganska snart att vårt trådlösa nätverk behövde dimensioneras ytterligare. De förbättringar som redan gjorts räckte helt enkelt inte till. Efter själva utdelningen har vi på systemavdelningen således jobbat intensivt tillsammans med IT-avdelningen för att säkerställa ett pålitligt nätverk. Detta arbete fortskrider och förutom de förbättringar som redan gjorts, så är det en hel del andra förbättringar på gång inom kort.

Att köpa in, dela ut och hantera nu totalt cirka 4000 datorer och att säkerställa en fungerande infrastruktur för supportvägar tillsammans med ett fungerande nätverk är ingen liten utmaning, men den bleknar ändå i jämförelse med det som nu tar vid. När vi har försett eleverna med tidsenliga redskap och fått det mesta runt omkring att fungera, så är den praktiska och faktiskt enklaste delen avklarad och kan därmed hanteras rutinmässigt.

Vi  har nu alltså uppnått 1-1, så vad händer sen, för att parafrasera rubriken? Jo, nu börjar den svårare och betydligt mer komplexa delen av satsningen: att öka kunskapen om hur digitala verktyg stödjer lärandet genom att att fortbilda våra lärare.

De enorma pedagogiska möjligheter som öppnar sig när alla elever sitter med en egen dator kan nog upplevas som ömsom kittlande, stressande eller ibland frustrerande beroende på vilken lärare man frågar. I nuläget ser det väldigt olika ut både mellan skolor och inom en skola hur man väljer att arbeta med digitala verktyg för att stödja lärandet. Trelleborgs skolor är inget undantag. Här krävs det en bred och genomgripande insats för kompetensutveckling. Digitaliseringen lär knappast avstanna utan kommer snarare att accelerera. Faktum är att utvecklingen kommer aldrig att gå så långsamt som den gör idag. Imorgon går det än snabbare – för att inte tala om nästa år.

Vi som jobbar inom utbildningen av morgondagens samhällsmedborgare måste alltså försöka att hänga med och säkerställa att alla elever får den digitala kompetens som krävs av morgondagens samhälle. Det får inte vara den specifika skolan, rektorn eller läraren som är avgörande för huruvida eleven ges möjlighet till detta eller inte –  detta är skolans ansvar! I en vidare mening är kravet på likvärdig utbildning en av Skollagens portalparagrafer och inget vi kan huka oss inför. Låt oss istället gemensamt kavla upp ärmarna och göra en insats åt att minska klyftorna inom den digitala undervisningen.

På senare tid har det från Skolverkets håll kommit en nationell strategi för skolans digitalisering. Man har även insett behovet av kompetensutveckling och nu under november och december så öppnar den nya lärportalen som fokuserar på skolans digitalisering. De tre lärmoduler som publicerats i skrivandets stund, bygger på kollegialt lärande och det finns en tydlig förankring i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Samtidigt finns det gott om utrymme för flexibilitet och lokala anpassningar av såväl innehåll som upplägg. De 30 timmar som krävs för att genomföra varje modul är faktiskt bara en bråkdel av den tid som varje lärare har avsatt för kompetensutveckling. Vi kommer från systemavdelningens håll att aktivt driva frågan om en samlad digital kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare inom Trelleborgs kommun med Skolverkets moduler som utgångspunkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *