• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Utlåning och utbildning

Skoldatateket är en övergripande kommunal verksamhet som arbetar för att skolpersonal ska kunna utveckla kompetens och arbetsmetoder i skolan. Vår verksamhet består av olika aktiviteter såsom kompetensutveckling av skolpersonal och elever, utprovning av alternativa verktyg för enskild elev samt utlåning av alternativa verktyg. Det är betydelsefullt för eleven att få tillgång till rätt alternativt verktyg utifrån sina behov.

Vi har under våra verksamhetsår sett vikten av att pedagogerna känner till och kan använda sig av alternativa verktyg för att kunna stötta eleverna i sin utprovning. Därför är kompetensutveckling för pedagoger i hur de kan använda it i lärandet en väsentlig del av skoldatatekens verksamhet. Syftet är att ge pedagogerna kunskap om vilka verktyg som bäst stöder eleven. Vi har framför allt kontakt med specialpedagoger ute på skolorna.

Skoldatatekets personal kommer gärna ut till lärare och arbetslag för att visa olika alternativa verktyg, informera om och utbilda i våra stödprogram som finns på datorerna. Vi lånar även ut iPads till lärare som är laddade med appar anpassade för er verksamhet (språkappar, SFI, koncentration, kommunikation och dyslexi).

Välkomna att höra av er!

anna.gudmundsson@skola.trelleborg.se

- för en tillgänglig utbildning

– för en tillgänglig utbildning

0734422577

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *