• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Keep calm! Skolbibliotekarierna – FTW!

keep calmskolbibblos

Trelleborgs kommun har sex skolbibliotekarier för grundskolan. Vi heter Anna, Annci, Hanna, Karin, Sofi och Therese, men du når oss bäst på den gemensamma mailen: skolbibliotekarier@trelleborg.se.

Vi är en pedagogisk resurs som jobbar i skolorna för att bidra till ökad måluppfyllelse, framför allt när det gäller språklig och digital kompetens.

Eleverna är främsta målgruppen, men även pedagoger och föräldrar. 

Tillsammans med pedagoger arbetar vi med projekt; tematiskt, ibland ämnesövergripande, för att stärka läsförmågan, läsförståelsen och informationskompetensen hos eleven.

Vi bidrar till språkutvecklingen genom läsfrämjande arbete, såsom bokprat, boklådor, boksamtal, skrivar- och berättarverkstäder,

Vi stöttar också pedagoger gällande MIK, medie- och informationskompetens, t ex genom lektioner och verkstäder med källkritik, informationssökning och informationshantering, ibland i samverkan med AV-media.

Vi bistår skolor med vår kompetens i uppbyggnad/upprustning av det fysiska skolbiblioteket, utvecklar mediabeståndet genom gallring, inköpsförslag, organisering. Vi gör också eleverna delaktiga genom att bygga upp biblioteksråd.

 

Här på bloggen kommer vi att lägga ut material som riktar sig direkt till pedagoger.

 

Vill du få tips och inspiration, följ oss på facebook: 

Skolbibliotekarierna i Trelleborg

 

Vill du få boktips för 13 år och upp, följ oss på instagram:

@baraettkapiteltill

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *