Keep calm! Skolbibliotekarierna – FTW!

keep calmskolbibblos

Trelleborgs kommun har sex skolbibliotekarier för grundskolan. Vi heter Anna, Annci, Hanna, Karin, Sofi och Therese, men du når oss bäst på den gemensamma mailen: skolbibliotekarier@trelleborg.se.

Vi är en pedagogisk resurs som jobbar i skolorna för att bidra till ökad måluppfyllelse, framför allt när det gäller språklig och digital kompetens.

Eleverna är främsta målgruppen, men även pedagoger och föräldrar. 

Tillsammans med pedagoger arbetar vi med projekt; tematiskt, ibland ämnesövergripande, för att stärka läsförmågan, läsförståelsen och informationskompetensen hos eleven.

Vi bidrar till språkutvecklingen genom läsfrämjande arbete, såsom bokprat, boklådor, boksamtal, skrivar- och berättarverkstäder,

Vi stöttar också pedagoger gällande MIK, medie- och informationskompetens, t ex genom lektioner och verkstäder med källkritik, informationssökning och informationshantering, ibland i samverkan med AV-media.

Vi bistår skolor med vår kompetens i uppbyggnad/upprustning av det fysiska skolbiblioteket, utvecklar mediabeståndet genom gallring, inköpsförslag, organisering. Vi gör också eleverna delaktiga genom att bygga upp biblioteksråd.

 

Här på bloggen kommer vi att lägga ut material som riktar sig direkt till pedagoger.

 

Vill du få tips och inspiration, följ oss på facebook: 

Skolbibliotekarierna i Trelleborg

 

Vill du få boktips för 13 år och upp, följ oss på instagram:

@baraettkapiteltill

 

Skoldatateket

nyare225x150

– för en tillgänglig utbildning

Hej!

Då är vi äntligen igång med ett nytt läsår!

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.
Skoldatatekets syfte är…
…att vara en naturlig del i kommunens elevstöd
…att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
…att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärande situationer för elever i behov av särskilt stöd
…att erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp

Papper och penna är bra men det räcker inte. Vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla elever.

bild på mig

 

I väntan på höstterminens nya filmer

Snart kommer ju vi på AV-Media ut med våra nyhetsbrev med nya filmer men i väntan på det kan ni ju kolla på vårens nyheter som jag inte tror fick så stor spridning. Ladda ner, läs, inspireras och titta! Glöm inte heller att ge era elever elevinlogg till SLI!

AV-Media Nyhetsbrev – Utbildningsfilm och dokumentärer VT16

AV-Media Nyhetsbrev – Nya spelfilmer VT16

spelfilmer utbildningsfilmer

Ny medarbetare på AV-Media

Ulrica Linde

Det är jag som är Ulrica Linde och är den nya medarbetaren på AV-Media. Jag ska vikariera för  Ola Nilsson ett år framöver, när han är ledig. Jag arbetar på AV-Media på måndagar, tisdagar och torsdag förmiddag.

Först ut bland mina arbetsuppgifter blir att introducera Chromebooks och Google Apps for Education. Jag kommer också att ha lite extra koll på denna blogg,  så om du har något intressant som du och dina kollegor planerar eller redan har gjort, hör av dig.

När jag inte är på AV-Media, undervisar jag svenska i åk 6på Vannhögskolan.

Välkommen till Pedagog Trelleborg!

Vi har nu efter mycket meck äntligen lyckats lansera Pedagog Trelleborg! Tanken är att vi ska försöka samla kommunens resurser och kompetens kring allt i spännvidden mellan teknik och pedagogik. Vi ska förmedla tips och tricks, nyheter, resurser, reportage och annat matnyttigt. Kommunens en-till-en-satsning fortsätter och fler och fler elever får tillgång till en skoldator vilket ju öppnar upp en för en nya, och annorlunda, möjligheter i klassrummet.

Plötsligt kan vi få tillgång till en helt ny värld i skolan!

Vi som driver bloggen är AV-Media, Skoldatateket, Skolbibliotekariepoolen och Systemavdelning. Men vi tar mer än gärna emot hjälp! Har du genomfört något bra projekt i skolan? Använder du någon digital resurs som du tycker är omistlig? Har du någon app som du tycker fler borde känna till? Tipsa oss! Eller ännu hellre, skriv något själv om det så publicerar vi! Om vi kan vara en plattform där lärare delar med sig till andra lärare blir vi glada!

Bloggens målgrupp är i huvudsak pedagoger och annan skolpersonal i Trelleborgs kommun men eventuella läsare från andra kommuner är också varmt välkomna.

Inspiration från sidan kommer ju såklart från Pedagog Malmö och Pedagog Stockholm, två eminenta resurser som är väl värda att kolla in.

DSC_0932Jag går på pappaledighet och kommer inte tillbaks förrän i juni nästa år men vi har fått en utmärkt ersättare i form av Ulrica Linde.

Med hopp om en utmärkt skolhöst!

 

 

 

 

  • Om

    Hej och välkomna till Pedagog Trelleborg! En blogg för och av pedagoger Trelleborgs kommun (samt alla andra) om allt det där som kretsar kring  pedagogik och teknik. Sidan drivs av AV-Media och skolbibliotekariepoolen. Kontakt: av-media@trelleborg.se

    Allt material licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.