Utlåning och utbildning

Skoldatateket är en övergripande kommunal verksamhet som arbetar för att skolpersonal ska kunna utveckla kompetens och arbetsmetoder i skolan. Vår verksamhet består av olika aktiviteter såsom kompetensutveckling av skolpersonal och elever, utprovning av alternativa verktyg för enskild elev samt utlåning av alternativa verktyg. Det är betydelsefullt för eleven att få tillgång till rätt alternativt verktyg utifrån sina behov.

Vi har under våra verksamhetsår sett vikten av att pedagogerna känner till och kan använda sig av alternativa verktyg för att kunna stötta eleverna i sin utprovning. Därför är kompetensutveckling för pedagoger i hur de kan använda it i lärandet en väsentlig del av skoldatatekens verksamhet. Syftet är att ge pedagogerna kunskap om vilka verktyg som bäst stöder eleven. Vi har framför allt kontakt med specialpedagoger ute på skolorna.

Skoldatatekets personal kommer gärna ut till lärare och arbetslag för att visa olika alternativa verktyg, informera om och utbilda i våra stödprogram som finns på datorerna. Vi lånar även ut iPads till lärare som är laddade med appar anpassade för er verksamhet (språkappar, SFI, koncentration, kommunikation och dyslexi).

Välkomna att höra av er!

anna.gudmundsson@skola.trelleborg.se

- för en tillgänglig utbildning

– för en tillgänglig utbildning

0734422577

Om Anna Gudmundsson Skoldatateket/CSO

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik. Skoldatatekets syfte är: att vara en naturlig del i kommunens elevstöd, att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande, att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärande situationer för elever i behov av särskilt stöd, att erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp. Papper och penna är bra men det räcker inte. Vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla elever. Skoldatateket finns sedan 2017-09-01 under Centrala stödorganisationen, CSO, i Trelleborgs kommun.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  • Om

    Hej och välkomna till Pedagog Trelleborg! En blogg för och av pedagoger Trelleborgs kommun (samt alla andra) om allt det där som kretsar kring  pedagogik och teknik. Sidan uppdateras inte (juli 2019) men ni får gärna använda det material som finns här.

    Allt material licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.