• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 19): Samlade parti- och valenkäter (plus zombies!)

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Inför valet skickar vanligtvis diverse intresseorganisationer ut enkäter till för att få svar på och kunna jämföra partiernas inställning till deras hjärtefrågor. Nedan har jag samlat de jag hittat och kanske har ni någon nytta av dessa. Sammanställningen om de olika partiernas inställning till zombieapokalypsen hade dock jag tittat på med mina elever om jag fortfarande hade jobbat som samhällskunskapslärare. Frågorna öppnar upp för en hel del intressanta analysområde kring hur väl partierna lyckas förmedla sin grundideologi och sakfrågor utifrån en relativt fånig frågeställning. Det är dessutom rätt så rolig läsning.

Så vill partierna förbereda sig inför zombieapokalypsen 2018

Lyckas partierna presentera sin reella politik utifrån en sån här relativt fånig fråga? Vem lyckas bäst? Vem lyckas sämst? Varför tar dom frågeställaren på allvar?

Guide till bostadspolitiken: Så tycker partierna

Hyresgästföreningen sammanställer vad de olika partierna driver för frågor relaterat till bostadspolitik. Ett brev med frågor till partierna har skickats ut där svaren ska redovisas när de svarat.

Så mycket lovar partierna för miljöer

Naturskyddsföreningen sammanställer och utvärderar partiernas vallöfte kring miljö. Partiernas enkätsvar hittas här.

Riksdagspartierna svarar på idrottens frågor

Riksidrottsförbundets enkät till partierna om idrottsfrågor.

Så ska riksdagspartierna arbeta för djuren

Organisationen djurskyddet sammanställer partiernas svar på djurskyddsfrågor.

Diankonias partiledarenkät 2018

14 frågor relaterade till fattigdomsbekämpning, jämställdhet och mänskliga rättigheter till partiledarna för riksdagens samtliga partier. Rapporten i sin helhet.

Kulturvalet 2018

Kulturorganisationernas valenkät till partierna. På sidan finns också en kulturpolitisk valkompass.

Svensk byggtjänst val 2018

Hur blir bostadspolitiken efter valet? Svensk byggtjänst har bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna om byggbranschen.

Partierna om funktionsrätt

Vad tycker partierna om funktionsrätt?

Val 2018: Det här vill partierna i skolfrågan

Dagens Arena sammanställer partiernas åsikter i skolfrågan.

Arbetsvärldens enkät om välfärdsfrågor

Så tänker partierna kring ”skälig” och ”god” levnadsnivå

Tidningen Senioren frågar partierna om deras syn på socialtjänstlagen.

Arbetet mot korruption

Transparency International frågar partierna om korruption

SPF Seniorernas valenkät 2018

Klimatkompassen 2018

Världsnaturfondens partienkät om klimatfrågor.

Skogskompassen 2018

Världsnaturfondens partienkät om skogsfrågor.

Partienkät från KLYS

KLYS är en samarbetsorganisation för konstnärligt yrkesverksamma inom olika
konstområden och samlar genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30 000 kulturskapare i
Sverige såsom författare, journalister, bild- och formkonstnärer, musikskapare och musiker,
skådespelare, dansare, regissörer och filmare.

Elbil Sveriges partienkät valåret 2018

Elbil Sverige har undersökt de politiska partiernas syn på omställning från fossila bilar till fossilfria och hur de tänker sig elbilens roll.

Forska!Sveriges enkät till partierna 2018

Riksdagspartiernas inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

Allmän värnplikt och territorialförsvar – vad säger partierna inför valet?

Organisationen Alliansfrihet – Nej till NATO-medlemskap sammanställer frågor och svar kring försvaret.

IVL Svenska Miljöinstitutets valenkät 2018

Judiska församlingen i Malmös valenkät

Stor valenkät: Strid om källkritiken

Biblioteksbladet sammanställer deras viktigaste valfrågor.

Riksdagspartiernas svar på valenkät om partiernas syn på förbättringar för upprustning av skollokaler

Astma- och allergiförbundet sammanställer.

VVS-fabrikanternas råds stora valenkät 2018

En kartläggning av riksdagens hbtq-politik

RFSLs valrapport.

Valenkät: Så vill partierna lösa bostadsbristen bland unga

Fastighetsfolkets valenkät.

Sveriges konsumenters valrapport

Svenska läkare mot kärnvapens valguide 2018

Sexualpolitisk valguide 2018

Tidningen Ottar sammanställer partiernas sexualpolitik.

 

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Valåret i skolan på Pedagog Trelleborg

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

Valåret i skolan (del 5): Veckans URtips om demokrati

Valåret i skolan (del 6): Skräddarsydda budskap/dark ads

Valåret i skolan (del 7): Filterbubblor och ekokammare

Valåret i skolan (del 8): Valkompasser

Valåret i skolan (del 9): Riksdagen levererar – Demokrativerkstad, spel, serier och material

Valåret i skolan (del 10): Valskola 2018 + Varför rösta?

Valåret i skolan (del 11): Påverkan och vinklade budskap

Valåret i skolan (del 12): Delta i Nyhetsvärderaren valspecial!

Valåret i skolan (del 13): Veckans URtips: Har jag något val?

Valåret i skolan (del 14): Visualisera med datastory och ny partikompass

Valåret i skolan (del 15): Valaffischer

Valåret i skolan (del 16): Svenskarna och internet – Valspecial 2018

Valåret i skolan (del 17): Mediekompass lektionsmaterial och mediearkivet

Valåret i skolan (del 18): Partiernas digitala marknadsföring

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *