Visuellt stöd till berättande text

Visuellt stöd till berättande text

Språkligt är det en oerhört stor fördel att visa bilder FÖRE och/eller UNDER tiden som eleverna lyssnar på en text eller genomgång. På så sätt kan barnen och eleverna dra nytta av bilderna för att kroka an informationen samt få ett bättre stöd i att lära sig nya ord. Det är bättre att visa bilderna före och under läsandet än efter. Ifall bilden visas efter att en sida lästs klart är risken stor att elever med svag hörförståelse inte kan dra nytta av bilden, då de har glömt eller missuppfattat delar av innehållet eller nya begrepp.

Här kommer tips på hur man snabbt kan ge bildstöd till bokläsning, med syfte att stötta språkförståelsen för alla barn och elever som har behov av mer visuellt stöd. Att visa bilder från boken via projektor är ett bra sätt att få alla barn och elever att kunna hänga med lättare i handlingen. Detta kan man åstadkomma genom att fotografera av bilderna i boken med en mobil/lärplatta och sedan projicera på duken eller TV:n.

Ett annat, men lite dyrare sätt är att med hjälp av en dokumentkamera visa bilderna “live” på projektorn. Dokumentkameran filmar bilden i boken så att alla elever kan se den på skärmen via projektorn samtidigt som läraren läser högt. På projektorn finns även zoomfunktioner för att kunna visa små föremål eller förtydliga samt möjlighet att filma t.ex. experiment i NO.

HoverCam Solo 8

Är ni intresserade av att testa på att använda en dokumentkamera i undervisningen så finns det en för utlåning hos Centrala Stödorganisationen. Kontakta ingrid.thulin.olander@skola.trelleborg.se.

Att diskutera

  • Brukar du ha som vana att visa bilder/föremål före, under eller efter läsning/genomgång?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med de olika sätten?

//CSO

Om Anna Gudmundsson Skoldatateket/CSO

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik. Skoldatatekets syfte är: att vara en naturlig del i kommunens elevstöd, att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande, att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärande situationer för elever i behov av särskilt stöd, att erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp. Papper och penna är bra men det räcker inte. Vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla elever. Skoldatateket finns sedan 2017-09-01 under Centrala stödorganisationen, CSO, i Trelleborgs kommun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  • Om

    Hej och välkomna till Pedagog Trelleborg! En blogg för och av pedagoger Trelleborgs kommun (samt alla andra) om allt det där som kretsar kring  pedagogik och teknik. Sidan uppdateras inte (juli 2019) men ni får gärna använda det material som finns här.

    Allt material licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.