• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Valåret i skolan

I arbetet med det kommande valet, politiska partier och ideologier finns många begrepp att förhålla sig till som eleverna ska greppa, förstå och lära sig. Många lärares erfarenhet visar att eleverna lär sig nya begrepp bäst om de själva får vara med och förklara orden, istället för att läraren ger dem förklaringen. Dessutom är detta ett fantastiskt sätt att minska på förberedelsetiden inför lektionen. Dela begreppen med eleverna i ett dokument eller på post it-lappar och låt dem parvis förklara orden. Genom dialog kring begreppen kan eleven också ha lättare att uttrycka sina kunskaper. Har man ont om tid behöver inte alla elever förklara alla ord, utan klassen tillsammans skapar en gemensam ordlista. I detta inlägg ger vi förslag på språk- och kunskapsutvecklande sätt att tydliggöra och befästa begrepp i klassrummet:

Quizlet

Läraren skapar flashcards med begreppet på ”ena sidan” och förklaringen på andra. I Quizlet kan sedan eleverna öva med hjälp av olika spel. Eleven kan även testa sig själva. I klassrummet kan ni sedan använda Quizlet live i grupper för att samarbeta och testa varandra. Länken till korten delas enkelt i Classroom. Vill läraren ha ännu mer elevaktivt arbetssätt så kan eleverna själva skapa sina flashcards.

Här finner du 49 färdiga kort på temat demokrati. Denna uppsättning kort kan kopieras. Testa själv här nedan.

Bilder

Skriv ut begreppen samt bilder som passar till de olika begreppen. Använd gärna Widgit online-symbolerna. Laminera om du känner det behovet. Eleverna ska sedan i smågrupper para ihop ”rätt” bild med rätt ord samt kunna förklara hur de resonerar. Byt bord och låt eleverna titta på varandras lösningar. Jämför och fundera över hur de andra har tänkt. De kognitiva funktioner som tränas i denna uppgift är uppmärksamhet, minne, språk, logiskt tänkande, kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning.

Popplet

Eleverna gör tankekarta med hjälp av ord och bilder. Här använder eleverna sina egna strategier för att strukturera sina kunskaper. Vilka begrepp kan kopplas till varandra och vilken bild symboliserar t.ex. demokrati? Läs mer om grafiskt stöd och bl.a. tankekartor i inlägget Visualisera mera med bildstöd.

Korsord

Eleverna kan med hjälp av korsord öva och förhöra varandra på begreppen. Ena eleven får begreppen som ska stå lodrätt samt ett tomt korsord. Eleven ska sedan förklara begreppen med egna ord så att den andra eleven kan gissa. Den andra eleven har fått ett tomt korsord samt orden som ska stå vågrätt. Du kan enkelt skapa ett korsord i den gamla trotjänaren  Puzzlemaker.

Thinglink

Samla bilder, text och film som punkter med en gemensam bakgrund. I det första exemplet har läraren skapat en bild som ser ut som en ordlista (i t.ex. Canva). Denna bild har sedan i Thinglink kompletterats med förklaringar och exempel.  Tyvärr kan vi inte öppna alla länkarna p.g.a. avsaknad av rätt behörighet.

I det andra exemplet har läraren samlat filmer, tankekartor och länkar på en tematisk bakgrund.

 

Kahoot

Låt eleverna göra frågesport i Kahoot med begreppen och utmana varandra. Det går att tävla i lag. Det går även att göra Kahoot utan tävlingsmomentet så att eleverna kan testa sina kunskaper utan tidspress.

Filmer

På SLI finns en serie EDU-klipp som på ett par minuter effektivt förklarar begrepp och fenomen. Följande tipsar vi här om:

Fatta ordet: Demokrati

Fatta ordet: Statsskick

Moderaternas historia på 60 sekunder

Socialdemokraterna historia på 60 sekunder

Miljöpartiets historia på 60 sekunder

Liberalernas historia på 60 sekunder

Centerpartiets historia på 60 sekunder

Sverigedemokraternas historia på 60 sekunder

Vänsterpartiets historia på 60 sekunder

Kristdemokraternas historia på 60 sekunder

 

 

Valåret i skolan på PedagogTrelleborg

Valåret i skolan (del 1): Purfärsk statistik från SOM-institutet

Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se

Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Filmresurser om val

 

Följ oss gärna på Facebook om du inte vill vill missa något! AV-Media Trelleborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *