• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Teknikämnet i grundskolan stärks!

En nyhet som gått mig förbi är att Skolverket har publicerat sitt förslag till timplan inför återgången till låg-, mellan-, och högstadium höstterminen 2018. Vi kan där se att 200 timmar ska fördelas på de tre stadierna i teknikämnet. Detta öppnar upp för en mer kvalitativ undervisning kring digitaliseringsskrivelserna i läroplanen som börjar gälla snart.

Regeringen har nu beslutat att från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola. (Skolverket)

Vidare kommer det troligtvis bli förändringar i timplanerna för idrott och hälsa och matematik:

Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den stadieindelade timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras utökas med 100 timmar, och undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska utökas med 105 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och med hösten 2019. (Skolverket)

Se den stadieindelade timplanen här. Observera att för de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare timplanen att gälla.

Claes Kasander, Föreståndare för Centrum för tekniken i skolan, Cetis, tycker att det är en mycket välkommen reform och menar att teknikämnet (som varit eget ämne sen 1994) nu har varit eftersatt i NO-utbildningen framförallt under de första skolåren. Han menar också att teknikämnets identitet behöver stärkas och att undervisningstiden och kvaliteten på undervisningen överlag har varit för låg.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *