• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Globala målen och framtidssagor

I läroplanen står det att skolan ska ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Sverige har också anslutit sig till de Globala målen för hållbar utveckling i syfte att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vi har tagit fram några film- och programtips till dig som ska starta det nya året med tema inom hållbar utveckling.

Filmcentrum arrangerar årligen en filmfestival för mänskliga rättigheter och i år var festivalen helt dedikerad till de Globala målen. När det var 17 dagarna fram till festivalen kunde man öppna en lucka om dagen i Filmcentrums PR(e)-adventskalender. Ett efter ett av de sjutton globala målen presenterades med tillhörande film som visades på festivalen.

Med inspiration från Filmcentrums kalender skapade vi därför den här interaktiva bilden (skapad i Thinglink). När du för muspekaren över bilden kommer får du förslag på passande filmer och program till varje mål, som finns på URskola och på SLI.

Det pågår ett projekt i Trelleborg inom temat hållbar utveckling som heter Framtidssagor.

Så här beskrivs projektet:

Hur skapar vi förutsättningar för elever att rustas för en snabbt föränderlig värld och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samtidigt som de uppfyller sina drömmar och tar ansvar för att bidra till en hållbar värld? I styrdokumenten framgår att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra allt skolarbete. Tillsammans med barn och elever, som har en medskapande och utforskande roll, tänker vi nytt och kreativt kring lärande för att kunna förändra och bidra till hållbar utveckling.

Real Case som bygger på entreprenöriellt- och värdeskapande lärande utmanar elever med verkliga ”skarpa” uppdrag där samverkan med näringslivet och andra aktörer i samhället berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället. Vårt uppdrag genomförs inom tema hållbar utveckling och går ut på att elever på Söderslättsgymnasiet tillsammans med elever från Pilevallsskolan och barn från Smygeskolan i Trelleborgs kommun lär sig mer om hållbar utveckling och hållbart företagande, utvecklar språk-, läs- och skrivförmågan och digital kompetens samtidigt som de skapar värde för andra genom en digital sagosamling i bloggform som stärker vårt viktiga läsfrämjande arbete. Genom kreativt skapande framställs sagor som utspelar sig i framtiden och som kopplas till hållbar utveckling.

Under höstterminen rustas eleverna genom att besöka olika företag för att få ta del av företagens hållbarhetspolicys. Eleverna lär sig mer om vilka strategier som finns för alla områden av hållbarhet och hur arbetet bedrivs samt vilka värderingar företaget står för.

Ett annat delmoment, som är det huvudsakliga, är att alla elever med olika behov och förutsättningar ska ges möjlighet att nå längre i bland annat språkutvecklingen. Genom samverkan med speciallärare, modersmålslärare skolbibliotekarier och IKT-pedagoger skapar vi möjligheter för elever att arbeta språk- och kunskapsutvecklande på olika sätt och med varierande uttryckssätt, exempelvis text, serier, film, spel etc. Vi nyttjar bland annat digitaliseringens möjligheter på ett berikande sätt. Barnen och eleverna kommer även att träffa och samarbeta med kommunens sagopedagoger under skapandeprocessen. Arbetsprocesserna kännetecknas bland annat av inkludering, delaktighet, gemenskap, samarbete och kreativitet.

När skolarbete är på riktigt blir det viktigt, lärorikt och meningsfullt för eleverna. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla.

Spännande va? In på bloggen och läs, den hittar ni här:

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *