• Pedagog Trelleborg

     

    På Pedagog Trelleborg delar förstelärarna i Trelleborgs kommun med sig av tips, uppslag, kunskap och erfarenheter för att inspirera sina kollegor såväl inom Trelleborgs kommun som i övriga landet. Allt material är licensierat under Creative Commons om inte annat uppges.

Veckans vidareläsning – riksdagen har beslutat om proposition Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala

Riksdagen har i dagarna antagit regeringens proposition  Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala och de ändrade bestämmelserna träder i kraft de 29 juni 2018. Beslutet ska ge bättre förutsättningar för ökad likvärdighet i betygssystemet och regeringen utfärdar ändringar som ska ge en effektivare hantering av de nationella proven med avidentifierade elevlösningar som rättas av någon annan än den undervisande läraren. Ändringarna syftar till ökad rättssäkerhet för eleverna men också minskad administrativ börda för lärarna. Dessa innebär även att resultaten på nationella prov ska beaktas särskilt vid betygssättningen för att öka likvärdigheten. 

I pressmeddelandet nämns även extern bedömning samt digitalisering.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Läs proposition Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala.

Här kan du se debatten som föregick beslutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *