Ny funktion i AppWriter (talsyntes)

Nu har det kommit en ny funktion i Appwriter. Om du vill veta vad ett ord betyder i en text behöver du bara markera ordet och sedan klicka på ”boken”, se bilden, för att få en förklaring. Du får även veta vilken ordklass det tillhör och hur man böjer ordet. Denna funktion finns enbart när du väljer svenska.

– för en tillgänglig utbildning

Dela vidare!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
No tags for this post.

Om Anna Skoldatateket

Skoldatateket är en verksamhet där man kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik. Skoldatatekets syfte är... ...att vara en naturlig del i kommunens elevstöd ...att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande ...att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärande situationer för elever i behov av särskilt stöd ...att erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköpPapper och penna är bra men det räcker inte. Vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla elever.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  • Om

    Pedagogtrelleborg är en sida för pedagoger i Trelleborgs kommun och drivs av AV-Media, Skoldatateket, Systemavdelningen och bibliotekets skolbibliotekarier.